Enköpings näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Enköping fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Enköping fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Enköping fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Enköping procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Enköping 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Enköping 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Enköping fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 192 8 29 14 26 8 52 9 25 363
1835 140 5 28 4 26 4 53 0 77 337
1855 124 9 29 6 19 1 47 48 79 362

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Enköping fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 52,9 2,2 8,0 3,9 7,2 2,2 14,3 2,5 6,9 100,1
1835 42,8 1,5 8,6 1,2 4,9 1,2 16,2 0 23,5 99,9
1855 34,2 2,5 8,0 1,7 5,2 0,3 13,0 13,3 21,8 100

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Enköping fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Enköping fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 187 483 112 64 165 243 193 1447
1920 222 1311 425 226 188 290   2662
1930 228 1343 458 206 375 311   2921
1950 194 2519 663 393 969 144 22 4904
1960 170 3157 793 327 1276 107   5830

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Enköping procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 12,9 33,4 7,7 4,4 11,4 16,8 13,3 99,9
1920 8,3 49,2 16,0 8,5 7,1 10,9   100
1930 7,8 46,0 15,7 7,0 12,8 10,6   99,9
1950 4,0 51,4 13,5 8,0 19,8 2,9 0,4 100
1960 2,9 54,1 13,6 5,6 21,9 1,8   99,9

upp

Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Enköping procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Enköping 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805 1,42 0,92 0,40 0,93 0,64 1,30
1835 1,09 0,68 0,28 0,93 0,00 6,53
1855 0,86 0,68 0,33 0,88 1,53 7,03

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Enköping 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Enköping 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänste Husligt
1900 0,89 0,81 0,51 0,83 0,99
1920 1,07 0,82 0,79 0,63 1,08
1930 1,05 0,93 0,68 0,74 1,16
1950 1,12 0,82 0,82 0,86 1,12
1960 1,15 0,93 0,67 0,83 1,06

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Enköping 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp