Falkenbergs befolkningsutveckling 1570-1995

Folkmängd i Falkenberg 1570-1850

tabell 1
diagram 1

Folkmängd i Falkenberg 1850-1995

tabell 2
diagram 2

Falkenbergs andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

tabell 3
diagram 3

Falkenbergs andel av rikets befolkning 1810-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Falkenberg 1836-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Falkenberg 1800-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Falkenberg 1800-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Falkenberg 1800-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Falkenberg 1570-1850

1570 243
1610 277
1650 340
1690 388
1730 677
1770 551
1810 636
1850 953

upp

Diagram 1: Folkmängd i Falkenberg 1570-1850

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Folkmängd i Falkenberg 1850-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1850 953    
1890 1760    
1930 5604    
1950 8446 8667 9607
1970 13 696 13 476 15 826
1995   18 308 26 173

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 2: Folkmängd i Falkenberg 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Falkenbergs andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1570 0,54    
1610 0,51    
1650 0,34    
1690 0,27    
1730 0,43    
1770 0,27    
1810 0,29    
1850 0,27    
1890 0,20    
1930 0,28    
1950 0,27 0,19 0,21
1970 0,29 0,21 0,24
1995   0,25 0,35

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Falkenbergs andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Falkenbergs andel av rikets befolkning 1810-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1810 0,03    
1850 0,03    
1890 0,04    
1930 0,09    
1950 0,13 0,09 0,10
1970 0,23 0,17 0,19
1995   0,21 0,29

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Falkenbergs andel av rikets befolkning 1810-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Falkenberg 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 95 61 34
1841-45 107 83 24
1846-50 125 103 22
1851-55 158 94 64
1856-60 171 91 80
1861-65 180 155 25
1866-70 212 133 66
1871-75 214 153 61
1876-80 260 173 87
1881-85 256 162 94
1886-90 260 148 112
1891-95 277 157 120
1896-1900 314 148 166
1901-05 454 233 221
1906-10 727 291 436
1911-15 607 255 352
1916-20 523 301 222
1921-25 463 278 185
1926-30 368 261 107
1931-35 406 303 103
1936-40 426 336 90
1941-45 609 354 255
1946-50 752 388 364

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Falkenberg 1836-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Falkenberg 1800-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1800-05     0,00
1805-10     -0,06
1810-15     0,63
1815-20     -0,88
1820-25     2,32
1825-30     0,26
1830-35     0,53
1835-40 23,54 15,12 0,52
1840-45 24,83 19,26 0,28
1845-50 27,84 22,94 0,73
1850-55 33,16 19,73 -0,06
1855-60 33,73 17,95 0,73
1860-65 31,83 27,41 1,57
1865-70 34,06 21,41 0,85
1870-75 31,38 22,43 0,44
1875-80 35,74 23,78 0,80
1880-85 32,00 20,25 1,63
1885-90 28,51 16,23 -1,93
1890-95 31,48 17,84 2,45
1895-1900 29,96 14,12 2,62
1900-05 35,79 18,37 6,49
1905-10 38,40 15,37 1,22
1910-15 27,27 11,46 -0,21
1915-20 21,99 12,66 0,03
1920-25 18,58 11,15 0,55
1925-30 13,87 9,83 0,71
1930-35 14,49 10,81 0,65
1935-40 12,86 10,14 -0,22
1940-45 17,56 10,21 0,40
1945-50 20,53 10,59 2,06

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Falkenberg 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Falkenberg 1800-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1800-05 -26 0
1805-10 -4 -2
1810-15 3 20
1815-20 33 -29
1820-25 31 77
1825-30 11 10
1830-35 13 21
1835-40 34 21
1840-45 24 12
1845-50 22 33
1850-55 64 -3
1855-60 80 37
1860-65 25 89
1865-70 66 53
1870-75 61 30
1875-80 87 58
1880-85 94 130
1885-90 112 -176
1890-95 120 216
1895-1900 166 275
1900-05 221 823
1905-10 436 230
1910-15 352 -47
1915-20 222 6
1920-25 185 138
1925-30 107 189
1930-35 103 183
1935-40 90 -74
1940-45 255 137
1945-50 364 755

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Falkenberg 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Falkenberg 1800-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1800-05 668 -0,78 0,00
1805-10 642 -0,12 -0,06
1810-15 636 0,09 0,63
1815-20 659 1,00 -0,88
1820-25 663 0,94 2,32
1825-30 771 0,29 0,26
1830-35 792 0,33 0,53
1835-40 807 0,84 0,52
1840-45 862 0,56 0,28
1845-50 898 0,49 0,73
1850-55 953 1,34 -0,06
1855-60 1014 1,58 0,73
1860-65 1131 0,44 1,57
1865-70 1245 1,06 0,85
1870-75 1364 0,89 0,44
1875-80 1455 1,20 0,80
1880-85 1600 1,18 1,63
1885-90 1824 1,23 -1,93
1890-95 1760 1,36 2,45
1895-1900 2096 1,58 2,62
1900-05 2537 1,74 6,49
1905-10 3786 2,30 1,22
1910-15 4452 1,58 -0,21
1915-20 4757 0,93 0,03
1920-25 4985 0,74 0,55
1925-30 5308 0,40 0,71
1930-35 5604 0,37 0,65
1935-40 6624 0,27 -0,22
1940-45 6935 0,74 0,40
1945-50 7327 0,99 2,06

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Falkenberg 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp