Falkenbergs näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Falkenberg fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Falkenberg fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Falkenberg fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Falkenberg procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Falkenberg 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Falkenberg 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Falkenberg fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 58 12 16 23 18 2 30 0 10 169
1835 64 2 18 15 23 0 41 1 36 200
1855 86 2 24 33 15 1 46 24 16 247

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Falkenberg fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 34,3 7,1 9,5 13,6 10,6 1,2 17,7 0 5,9 99,9
1835 32,0 1,0 9,0 7,5 11,5 0 20,5 0,5 18,0 100
1855 34,8 0,8 9,7 13,4 6,1 0,4 18,6 9,7 6,5 100

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Falkenberg fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Falkenberg fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 60 293 96 106 101 168 45 869
1920 114 923 404 256 183 199   2079
1930 136 1024 449 274 335 218   2436
1950 155 1885 631 333 645 95 19 3763
1960 167 2269 649 312 808 91   4296

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Falkenberg procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 6,9 33,7 11,0 12,2 11,6 19,3 5,2 99,9
1920 5,5 44,4 19,4 12,3 8,8 9,6   100
1930 5,6 42,0 18,4 11,2 13,7 8,9   99,8
1950 4,1 50,1 16,8 8,8 17,1 2,5 0,5 99,9
1960 3,9 52,8 15,1 7,3 18,8 2,1   100

upp

Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Falkenberg procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Falkenberg 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805 1,06 1,79 0,50 1,16 0,00 1,11
1835 0,81 1,15 0,53 1,17 0,22 5,00
1855 0,84 1,61 0,39 1,26 1,11 2,10

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Falkenberg 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Falkenberg 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 0,89 1,16 1,40 0,85 1,14
1920 0,97 1,00 1,15 0,78 0,95
1930 0,96 1,09 1,09 0,79 0,98
1950 1,09 1,02 0,91 0,75 0,96
1960 1,12 1,03 0,87 0,71 1,24

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Falkenberg 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp