Falkenbergs historia

Falkenberg kan beläggas som stad först 1432 men hade då en förhistoria som centralort. Namnet Falkenberg kan troligen först knytas till en borganläggning från 1200-talets slut. Kyrkan från ca 1300 indikerar ingen särställning som stad.

Under 1400-talets senare del existerade en tid två parallella städer, Gamla och Nya Falkenberg. Nya Falkenberg är belagt 1474 men indirekt antytt redan 1467. År 1552 anmodades invånarna i Nya Falkenberg att flytta till gamla Falkenberg. Falkenberg blev aldrig mer än en lokal handelsort, inklämd mellan de övermäktiga konkurrentstäderna Varberg och Halmstad.

Orten hotades flera gånger av nedläggning under 1500-talet. Falkenberg hade dock ett givande laxfiske och exporterade bl.a. hästar och boskapsprodukter. Vid 1700-talets mitt kan folkmängden uppskattas till ca 600 invånare.

Falkenberg har därefter haft en relativt stabil och periodvis expansiv utveckling. Ett mångsidigt näringsliv har utvecklats, där verkstäder och livsmedelsindustrier har varit viktiga inslag vid sidan av Falkenbergs uppgifter som centralort. Staden är en populär turistort.