Falkenbergs kommunala val 1919-2010

Mandatfördelning i Falkenbergs stadsfullmäktige 1919-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Falkenbergs kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Falkenbergs stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Falkenbergs kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Falkenbergs stadsfullmäktige 1919-1966

  H/M L/Fp Bf/C S V/K Ö Total I Övriga ingår
1919 9 4 7 1 21  
1920 10 4 7 21  
1922-23 10 3 6 2 21  
1926-27 9 4 6 2 21  
1930-31 8 4 7 2 21  
1934-35 8 2 1 9 1 21  
1938 7 1 1 11 1 21  
1942 6 1 2 12 21  
1946 5 3 2 10 1 21  
1950 6 6 4 19 35  
1954 6 7 3 19 35  
1958 7 5 5 18 35  
1962 4 4 5 18 4 35 Demokratisk opposition
1966 5 4 5 15 6 35 Samhällslistan Aktiv Politik

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Falkenbergs stadsfullmäktige 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Falkenbergs kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Total I Övriga ingår
1970 6 3 20 16 4 49 Samhällslistan aktiv politik
1973 6 3 20 15 5 49 Samhällslistan aktiv politik
1976 7 3 20 16 3 49 Samhällslistan aktiv politik
1979 8 4 17 18 4 51 Samhällslistan aktiv politik
1982 10 2 15 1 19 4 51 Samhällslistan aktiv politik
1985 10 4 14 2 19 2 51 Samhällslistan aktiv politik
1988 8 4 14 4 19 2 51 Samhällslistan aktiv politik
1991 9 3 13 3 1 16 6 51 Samhällslistan aktiv politik
1994 8 2 14 1 2 19 5 51 Samhällslistan aktiv politik
1998 8 2 12 4 2 15 2 6 51 Samhällslistan aktiv politik 3, SPI 3
2002 7 4 10 3 2 16 2 7 51  
2006 9 2 12 2 2 18 2 4 51 AP
2010 11 3 11 2 2 17 2 3 51 Sd

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Falkenbergs kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Falkenbergs stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

  Borg S S+K
1919 13 7 8
1920 14 7 7
1922-23 13 6 8
1926-27 13 6 8
1930-31 12 7 9
1934-35 10 9 10
1938 9 11 12
1942 9 12 12
1946 10 10 11
1950 16 19 19
1954 16 19 19
1958 17 18 18
1962 13 18 18
1966 14 15 15

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Falkenbergs stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Falkenbergs kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 29 16 16 4
1973 29 15 15 5
1976 30 16 16 3
1979 29 18 18 4
1982 27 19 19 5
1985 28 19 19 4
1988 26 19 19 6
1991 28 16 16 7
1994 25 19 19 7
1998 26 15 17 8
2002 24 16 18 9
2006 25 18 20 6
2010 27 17 19 5

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Falkenbergs kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp