Faluns kommunala val 1919-2010

Mandatfördelning i Faluns stadsfullmäktige 1919-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Faluns kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Faluns stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Faluns kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Faluns stadsfullmäktige 1919-1966

  H/M L/Fp Bf/C S V/K Ö Total I Övriga ingår
1919 10 12 10 32  
1920 11 12 9 32  
1922-23 13 10 9 32  
1926-27 14 7 11 32  
1930-31 14 4 14 32  
1934-35 13 4 15 32  
1938 9 5 18 32  
1942 8 7 17 32  
1946 6 10 15 1 32  
1950 5 11 16 32  
1954 7 12 15 34  
1958 10 9 1 14 34  
1962 7 10 2 15 34  
1966 8 11 7 20 3 1 50 KdS

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Faluns stadsfullmäktige 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Faluns kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt I Övriga ingår
1970 6 11 16 26 2 61  
1973 8 6 19 26 2 61  
1976 9 7 18 25 2 61  
1979 11 6 16 25 3 61  
1982 14 4 12 2 26 3 61  
1985 14 8 10 2 25 2 61  
1988 12 8 9 2 4 23 3 61  
1991 15 6 8 4 3 22 2 1 61 Nyd
1994 9 4 7 2 4 24 3 8 61 Falupartiet
1998 11 3 5 4 4 20 6 8 61 Falupartiet 6, SPI 2
2002 9 5 6 3 3 23 5 7 61 Falupartiet 5, Sveriges Pensionärers Intresseparti 2
2006 12 4 7 3 4 23 3 5 61 Falupartiet
2010 15 2 5 2 4 23 4 6 61 Falupartiet 4, Sd 2

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Faluns kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Faluns stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

  Borg S S+K
1919 22 10 10
1920 23 9 9
1922-23 23 9 9
1926-27 21 11 11
1930-31 18 14 14
1934-35 17 15 15
1938 14 18 18
1942 15 17 17
1946 16 15 16
1950 16 16 16
1954 19 15 15
1958 20 14 14
1962 19 15 15
1966 26 20 23

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Faluns stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

Stort diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Faluns kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 33 26 28
1973 33 26 28
1976 34 25 27
1979 33 25 28
1982 30 26 29 2
1985 32 25 27 2
1988 31 23 26 4
1991 33 22 24 4
1994 22 24 27 12
1998 23 20 26 12
2002 23 23 28 10
2006 26 23 26 9
2010 24 23 27 10

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Faluns kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp