Faluns näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Falun fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Falun fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Falun fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Falun procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Falun 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Falun 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Falun fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 278 583 40 0 75 35 135 128 3 1277
1835 232 79 60 0 82 27 453 3 31 967
1855 326 457 64 0 82 16 160 36 109 1250

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Falun fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 21,8 45,6 3,1 0 5,9 2,7 10,6 10,0 0,2 99,9
1835 24,0 8,2 6,2 0 8,5 2,8 46,8 0,3 3,2 100
1855 26,1 36,6 5,1 0 6,5 1,3 12,8 2,9 8,7 100

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Falun fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Falun fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 68 1389 290 250 405 588 262 3252
1920 102 2430 922 515 786 550   5305
1930 122 2415 1051 558 1417 730   6293
1940 127 2454 1085 610 2034 486 171 6967
1950 132 2777 1178 918 2314 230 74 7623
1960 185 3015 1270 891 2996 174   8531

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Falun procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 2,1 42,7 8,9 7,7 12,4 18,1 8,1 100
1920 1,9 45,8 17,4 9,7 14,8 10,4   100
1930 1,9 38,4 16,7 8,9 22,5 11,6   100
1940 1,8 35,2 15,6 8,8 29,2 7,0 2,5 100,1
1950 1,7 36,4 15,4 12,0 30,3 3,0 1,0 99,8
1960 2,2 35,3 14,9 10,4 35,1 2,0   99,9

upp

Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Falun procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Falun 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805 1,73 0,24 0,36 0,69 2,56 0,04
1835 0,79 0,43 0,52 2,67 0,13 0,89
1855 1,47 0,36 0,47 0,87 0,33 2,81

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Falun 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Falun 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 1,13 0,94 0,89 0,91 1,07
1920 1,00 0,90 0,91 1,31 1,03
1930 0,88 0,99 0,86 1,29 1,27
1950 0,79 0,94 1,24 1,32 1,15
1960 0,75 1,01 1,24 1,33 1,18

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Falun 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp