Filipstad: litteratur och webb

Webb

Filipstads kommun:www.filipstad.se

Filipstad i Wikipedia

Filipstads historia

Litteratur

En bok om Filipstad. (A book about Filipstad.) Red: Carl Axelson. Filipstad 1961, 671 s. Contains a number of essays on the history of Filipstad.

Forsberg, Birger: Filipstad 1862–1962. (Filipstad, 1862–1962.) Filipstad 1963, 95 s. (Behandlar huvudsakligen stadens styrelse under perioden.)