Filipstads näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Filipstad fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Filipstad fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Filipstad fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Filipstad procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Filipstad 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Filipstad 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Filipstad fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 40 4 33 0 28 7 66 18 0 196
1835 51 5 38 0 34 0 87 0 13 228
1855 97 10 41 0 21 1 106 47 29 352

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Filipstad fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 20,4 2,0 16,8 0 14,3 3,6 33,7 9,2 0 100
1835 22,4 2,2 16,7 0 14,9 0 38,2 0 5,7 100,1
1855 27,6 2,8 11,6 0 6,0 0,3 30,1 13,3 8,2 99,9

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Filipstad fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Filipstad fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 35 338 80 70 101 233 189 1046
1920 177 893 282 204 133 208   1897
1930 189 804 314 209 313 298   2127
1950 70 1655 327 270 489 98 32 2941
1960 99 1987 417 243 644 95   3485

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Filipstad procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 3,3 32,3 7,6 6,7 9,7 22,3 18,1 100
1920 9,3 47,1 14,9 10,7 7,0 11,0   100
1930 8,9 37,8 14,8 9,8 14,7 14,0   100
1950 2,4 56,3 11,1 9,2 16,6 3,3 1,1 100
1960 2,8 57,0 12,0 7,0 18,5 2,7   100

upp

Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Filipstad procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Filipstad 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805 0,58 1,30 0,75 2,20 2,36 0,00
1835 0,58 1,17 0,68 2,18 0,00 1,58
1855 0,71 0,81 0,38 2,05 1,53 2,64

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Filipstad 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Filipstad 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 0,86 0,80 0,77 0,71 1,32
1920 1,03 0,77 1,00 0,62 1,09
1930 0,86 0,88 0,95 0,84 1,54
1950 1,23 0,68 0,95 0,72 1,27
1960 1,21 0,82 0,83 0,70 1,59

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Filipstad 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp