Gävles näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Gävle fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Gävle fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Gävle fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Gävle procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Gävle 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Gävle 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Gävle fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 428 131 114 435 142 81 151 43 224 1749
1835 473 247 174 586 145 51 211 9 149 2045
1855 619 434 230 645 152 36 213 117 122 2568

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Gävle fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 24,5 7,5 6,5 24,9 8,1 4,6 8,6 2,5 12,8 100
1835 23,1 12,1 8,5 28,6 7,1 2,5 10,3 0,4 7,3 99,9
1855 24,1 16,9 9,0 25,1 5,9 1,4 8,3 4,6 4,7 100

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Gävle fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Gävle fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 198 3422 811 1138 734 1318 1616 9237
1920 523 9006 2863 2250 1484 1286   17 412
1930 600 8705 2824 2601 2570 1451   18 751
1940 486 8861 3041 2284 3625 1026 144 19 467
1950 383 9908 3506 2688 4250 504 43 21 282
1960 380 11 396 3881 2746 5566 434   24 403

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Gävle procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 2,1 37,0 8,8 12,3 7,9 14,3 17,5 99,9
1920 3,0 51,7 16,4 12,9 8,5 7,4   99,9
1930 3,2 46,4 15,1 13,9 13,7 7,7   100
1940 2,5 45,5 15,6 11,7 18,7 5,3 0,7 100
1950 1,8 46,6 16,5 12,6 20,0 2,4 0,2 100,1
1960 1,6 46,7 15,9 11,2 22,8 1,8   100

upp

Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Gävle procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Gävle 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805 0,82 2,43 0,54 0,56 0,64 2,41
1835 0,87 2,59 0,44 0,59 0,17 2,03
1855 0,96 2,38 0,44 0,56 0,53 1,52

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Gävle 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Gävle 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 0,98 0,93 1,41 0,58 0,85
1920 1,13 0,85 1,21 0,75 0,73
1930 1,06 0,89 1,35 0,79 0,85
1950 1,02 1,01 1,30 0,87 0,92
1960 0,99 1,08 1,33 0,86 1,06

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Gävle 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp