Hagfors befolkningsutveckling 1950-1995

Folkmängd i Hagfors 1950-1995

tabell 1
diagram 1

Hagfors andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995

tabell 3
diagram 3

Hagfors andel av rikets befolkning 1950-1995

tabell 4
diagram 4

upp

Tabell 1: Folkmängd i Hagfors 1950-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1950 6505 5820 6246
1960 8478 7605 8029
1970 8931 8315 9428
1980   7542 10 310
1995   6378 8818

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 1: Folkmängd i Hagfors 1950-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Hagfors andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1950 0,20 0,13 0,14
1970 0,19 0,13 0,14
1995   0,09 0,12

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Hagfors andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Hagfors andel av rikets befolkning 1950-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1950 0,09 0,06 0,07
1970 0,15 0,11 0,11
1995   0,08 0,10

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Hagfors andel av rikets befolkning 1950-1995

Stort diagram

diagram

upp