Hagfors näringsliv 1950-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den förvärvsarbetande befolkningen i Hagfors fördelad på näringsgrenar 1950-1960, absoluta tal

tabell 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Hagfors procentuellt fördelad på näringsgrenar 1950-1960

tabell 2
diagram 1

Näringsprofil för Hagfors 1950-1960

tabell 3
diagram 2

upp

Tabell 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Hagfors fördelad på näringsgrenar 1950-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1950 136 1856 224 233 202 81 23 2755
1960 164 2365 328 262 430 74   3623

upp

Tabell 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Hagfors procentuellt fördelad på näringsgrenar 1950-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1950 4,9 67,4 8,1 8,5 7,3 2,9 0,8 99,9
1960 4,5 65,3 9,0 7,2 11,9 2,0   99,9

upp

Diagram 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Hagfors procentuellt fördelad på näringsgrenar 1950-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Näringsprofil för Hagfors 1950-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1950 1,47 0,49 0,88 0,32 1,12
1960 1,39 0,61 0,86 0,45 1,18

upp

Diagram 2: Näringsprofil för Hagfors 1950-1960

Stort diagram

diagram

upp