Hagfors: litteratur och webb

Webb

Hagfors kommun:www.hagfors.se

Hagfors i Wikipedia

Litteratur

Hammar, Leif, Sista valsen: Hagfors järnverk 1993. Karlstad, 1993, 104 s. Ill.