Halmstads kommunala val 1919-2010

Mandatfördelning i Halmstads stadsfullmäktige 1919-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Halmstads kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Halmstads stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Halmstads kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Halmstads stadsfullmäktige 1919-1966

  H/M L/Fp Bf/C S V/K Ö Total I Övriga ingår
1919 14 10 16 40  
1920 18 7 15 40  
1922-23 15 7 14 4 40  
1926-27 16 4 16 4 40  
1930-31 11 4 23 2 40  
1934-35 12 3 22 2 1 40 Fria gruppen
1938 10 2 24 4 40  
1942 10 3 23 4 40  
1946 7 5 21 7 40  
1950 7 9 22 2 40  
1954 8 10 20 2 40  
1958 11 6 1 20 2 40  
1962 7 7 2 22 2 40  
1966 8 8 5 21 3 45  

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Halmstads stadsfullmäktige 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Halmstads kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt I Övriga ingår
1970 5 8 8 22 2 45  
1973 10 6 19 33 3 71  
1976 12 8 17 31 3 71  
1979 14 8 13 1 31 4 71  
1982 17 4 11 2 2 32 3 71  
1985 16 9 8 3 32 3 71  
1988 14 9 8 6 31 3 71  
1991 15 7 7 4 3 28 2 5 71 Pensionärspartiet
1994 15 5 6 2 4 34 3 2 71 Pensionärspartiet
1998 16 5 5 5 4 26 6 4 71 SPI (Pensionärs)
2002 12 9 5 5 4 29 5 2 71  
2006 19 6 5 3 4 26 3 5 71 SD (2), SPI (3)
2010 21 5 5 2 4 26 3 5 71 (SPI, Sveriges Pensionärers Intresseparti 2, Sd 3

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Halmstads kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Halmstads stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

  Borg S S+K
1919 24 16 16
1920 25 15 15
1922-23 22 14 18
1926-27 20 16 20
1930-31 15 23 25
1934-35 15 22 24
1938 12 24 28
1942 13 23 27
1946 12 21 28
1950 16 22 24
1954 18 20 22
1958 18 20 22
1962 16 22 24
1966 21 21 24

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Halmstads stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Halmstads kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 21 22 24
1973 35 33 36
1976 37 31 34
1979 36 31 35
1982 34 32 35 2
1985 33 32 35 3
1988 31 31 34 6
1991 33 28 30 8
1994 28 34 37 6
1998 31 26 32 8
2002 31 29 34 6
2006 33 26 29 9
2010 33 26 29 9

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Halmstads kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp