Halmstads näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Halmstad fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Halmstad fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Halmstad fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Halmstad procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Halmstad 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Halmstad 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Halmstad fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 125 1 37 25 46 20 93 11 0 358
1835 215 28 65 13 45 14 129 8 54 571
1855 221 111 83 51 83 1 111 123 48 832

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Halmstad fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 34,9 0,3 10,3 7,0 12,8 5,6 26,0 3,1 0 100
1835 37,6 4,9 11,4 2,3 7,9 2,4 22,6 1,4 9,5 100
1855 26,6 13,3 10,0 6,1 10,0 0,1 13,3 14,8 5,8 100

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Halmstad fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Halmstad fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 168 1735 440 573 393 900 774 4983
1920 352 3875 1551 1060 897 815   8550
1930 533 5589 1901 1350 1691 896   11 960
1940 425 6747 2235 1269 2520 710 69 13 975
1950 339 8379 2609 1446 3349 353 148 16 623
1960 346 8779 2584 1437 4043 300   17 489

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Halmstad procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 3,4 34,8 8,8 11,5 7,9 18,1 15,5 100
1920 4,1 45,3 18,1 12,4 10,5 9,5   99,9
1930 4,5 46,7 15,9 11,3 14,1 7,5   100
1940 3,0 48,3 16,0 9,1 18,1 5,1 0,5 100,1
1950 2,0 50,4 15,7 8,7 20,1 2,1 0,9 99,9
1960 2,0 50,2 14,8 8,2 23,1 1,7   100

upp

Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Halmstad procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Halmstad 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805 0,90 1,34 0,78 1,70 0,79 0,00
1835 1,05 0,96 0,47 1,29 0,61 2,64
1855 0,94 1,13 0,60 0,90 1,7 1,87

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Halmstad 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Halmstad 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 0,92 0,93 1,32 0,58 1,07
1920 0,99 0,93 1,16 0,93 0,94
1930 1,07 0,94 1,10 0,81 0,82
1950 1,10 0,96 0,90 0,88 0,81
1960 1,07 1,01 0,98 0,88 1,00

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Halmstad 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp