Haparandas historia

Haparanda har en brokig tillkomsthistoria. En föregångare är Karl Johans stad, som skulle ersätta den vid fredsslutet 1809 förlorade Torneå stad. Privilegier utfärdades 1812, men projektet misslyckades då ingen ville bosätta sig på den anvisade platsen invid Nikkala by. I stället tillkom 1821 Haparanda friköping intill Haparanda by. Köpingen fick stadsrättigheter 1842.

Haparanda tillhör landets mindre städer. Folkmängden har ökat från 400-500 vid 1800-talets mitt till 2000-3000 under början av efterkrigstiden. Industrin har varit svagt företrädd, och näringslivet har dominerats av handel, transporter och annan service. Funktionen som gränsstad och centralort för omgivande bygd har varit betydelsefull.