Haparandas kommunala val 1919-2010

Mandatfördelning i Haparandas stadsfullmäktige 1919-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Haparandas kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Haparandas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Haparandas kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Haparandas stadsfullmäktige 1919-1966

  H/M L/Fp Bf/C S V/K Ö Total I Övriga ingår
1919 12 4 4 20  
1920 11 6 3 1 21  
1922-23 10 5 4 2 21  
1926-27 9 5 5 2 21  
1930-31 12 2 6 1 21  
1934-35 12 1 5 3 21  
1938 10 7 3 1 21 Nt
1942 8 1 10 1 1 21 Nt
1946 8 1 9 3 21  
1950 5 4 10 2 21  
1954 5 3 10 3 21  
1958 6 2 1 10 2 21  
1962 5 2 1 11 2 21  
1966 6 3 7 18 5 1 40 Kommunens väl

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Haparandas stadsfullmäktige 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Haparandas kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt I Övriga ingår
1970 5 4 9 17 4 2 41 Kommunens väl
1973 5 2 10 18 4 2 41 Kommunens väl
1976 4 2 10 17 4 4 41 Kommunens väl
1979 4 2 8 1 18 2 6 41 Kommunens väl 5, Arbetarpartiet Kommunisterna 1
1982 5 7 1 1 19 3 5 41 Kommunens väl 4, Arbetarpartiet Kommunisterna 1
1985 6 1 7 1 19 3 4 41 Kommunens väl
1988 4 1 7 1 2 21 2 3 41 Kommunens väl
1991 5 1 7 1 1 22 2 2 41 Kommunens väl
1994 4 1 5 1 25 2 3 41 Kommunens väl
1998 5 4 1 17 4 4 35 Kommunens väl 2, Norrbottens Frihandelsparti 2
2002 6 1 6 1 16 3 2 35 Norrbottens Frihandelsparti
2006 4 0 5 1 0 22 2 1 35 Norrbottens Frihandel
2010 6 0 4 1 0 21 3 0 35  

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Haparandas kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Haparandas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

  Borg S S+K
1919 16 4 4
1920 17 3 4
1922-23 15 4 6
1926-27 14 5 7
1930-31 14 6 7
1934-35 13 5 8
1938 10 7 10
1942 9 10 11
1946 9 9 12
1950 9 10 12
1954 8 10 13
1958 9 10 12
1962 8 11 13
1966 16 18 23

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Haparandas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Haparandas kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 18 17 21 2
1973 17 18 22 2
1976 16 17 21 4
1979 15 18 20 6
1982 13 19 22 6
1985 14 19 22 5
1988 13 21 23 5
1991 14 22 24 3
1994 11 25 27 3
1998 10 17 21 4
2002 14 16 19 2
2006 10 22 24 1
2010 11 21 24 0

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Haparandas kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp