Haparandas näringsliv

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den förvärvsarbetande befolkningen i Haparanda fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Haparanda procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 2
diagram 1

Näringsprofil för Haparanda 1900-1960

tabell 3
diagram 2

upp

Tabell 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Haparanda fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 4 137 70 52 122 127 124 636
1920 98 300 185 185 165 145   1078
1930 95 236 135 159 245 106   976
1950 52 231 209 203 398 52 48 1193
1960 40 283 267 182 457 36   1265

upp

Tabell 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Haparanda procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 0,6 21,5 11,0 8,2 19,2 20,0 19,5 100
1920 9,1 27,8 17,2 17,2 15,3 13,4   100
1930 9,7 24,2 13,8 16,3 25,1 10,9   100
1950 4,4 19,4 17,5 17,0 33,4 4,4 4,0 100,1
1960 3,2 22,4 21,1 14,4 36,1 2,8   100

upp

Diagram 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Haparanda procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Näringsprofil för Haparanda 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 0,57 1,16 0,94 1,40 1,18
1920 0,61 0,89 1,61 1,35 1,33
1930 0,55 0,82 1,58 1,44 1,20
1950 0,42 1,07 1,75 1,46 1,69
1960 0,48 1,44 1,71 1,37 1,65

upp

Diagram 2: Näringsprofil för Haparanda 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp