Hässleholms befolkningsutveckling 1915-1995

Folkmängd i Hässleholm 1915-1995

tabell 1
diagram 1

Hässleholms andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1915-1995

tabell 3
diagram 3

Hässleholms andel av rikets befolkning 1930-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Hässleholm 1916-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Hässleholm 1915-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Hässleholm 1915-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Hässleholm 1915-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Hässleholm 1915-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1915 3016    
1930 3236    
1950 10 748 10 418 11 129
1970 16 845 14 853 16 537
1980   17 029 24 011
1995   17 472 24 775

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 1: Folkmängd i Hässleholm 1915-1850

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Hässleholms andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1915-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1915 0,19    
1930 0,16    
1950 0,33 0,23 0,24
1970 0,35 0,23 0,25
1995   0,24 0,34

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Hässleholms andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1915-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Hässleholms andel av rikets befolkning 1930-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1930 0,05    
1950 0,15 0,11 0,11
1970 0,28 0,19 0,20
1995   0,20 0,28

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Hässleholms andel av rikets befolkning 1930-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Hässleholm 1916-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1916-20 354 189 165
1921-25 287 166 121
1926-30 215 160 55
1931-35 190 156 34
1936-40 218 185 33
1941-45 695 312 383
1946-50 1 164 424 740

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Hässleholm 1916-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Hässleholm 1915-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1915-20 23,47 12,53 1,05
1920-25 17,19 9,94 -1,13
1925-30 13,14 9,78 -0,56
1930-35 11,74 9,64 0,68
1935-40 12,90 10,95 2,85
1940-45 20,70 9,29 3,32
1945-50 28,37 10,33 4,39

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Hässleholm 1915-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Hässleholm 1915-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1915-20 165 159
1920-25 121 -189
1925-30 55 -91
1930-35 34 110
1935-40 33 482
1940-45 383 1109
1945-50 740 1801

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Hässleholm 1915-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Hässleholm 1915-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1915-20 3016 1,09 1,05
1920-25 3340 0,72 -1,13
1925-30 3272 0,34 -0,56
1930-35 3236 0,21 0,68
1935-40 3380 0,20 2,85
1940-45 6682 1,15 3,32
1945-50 8207 1,80 4,39

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Hässleholm 1915-1950

Stort diagram

diagram

upp