Hässleholm: litteratur och webb

Webb

Hässleholms kommun:www.hassleholm.se

Hässleholm i Wikipedia

Litteratur

Cixthenson, Evert, Hässleholm i ord och bild. 1. Hässleholm, Västra Göinge hembygdsförening, 1989, 207 s. Ill.

Cixthenson, Evert, Hässleholm i ord och bild. 2, Järnvägshistoria fram till 1930-talet. Hässleholm, Västra Göinge hembygdsförening, 2002, 155 s. Ill.

Linneroth, Joel, Staden Hässleholm: Minnesskrift vid 25-årsjubileet 19 1/1 39. På stadsfullmäktiges uppdrag utarberad. Hässleholm1938, 84s. Ill.

Lundin, Allan Sigvard, Det var i Hässleholm det hände. 2. uppl. Hässleholm 1989, 320 s. Ill. 1. uppl. 1963.

Lundin, Allan Sigvard, Vad hände sedan i Hässleholm: händelser 1964-1988. Hässleholm, Hässleholms kommun 1989, 287s. Ill.