Hässleholms kommunala val 1919-2010

Mandatfördelning i Hässleholms stadsfullmäktige 1919-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Hässleholms kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Hässleholms stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Hässleholms kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Hässleholms stadsfullmäktige 1919-1966

  H/M L/Fp Bf/C S V/K Ö Total I Övriga ingår
1919 8 8 9 25  
1920 9 7 9 25  
1922-23 8 8 9 25  
1926-27 10 7 8 25  
1930-31 8 8 9 25  
1934-35 8 5 12 25  
1938 7 5 13 25  
1942 6 6 1 17 30  
1946 6 7 1 15 1 30  
1950 8 9 2 21 40  
1954 10 9 1 20 40  
1958 12 7 3 18 40  
1962 7 8 4 21 40  
1966 8 9 4 18 1 40 KdS

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Hässleholms stadsfullmäktige 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Hässleholms kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt I Övriga ingår
1970 6 9 9 2 20 1 47  
1973 8 6 22 2 22 1 61  
1976 10 8 19 2 22 61  
1979 12 7 16 2 23 1 61  
1982 15 4 15 2 25 61  
1985 13 8 12 2 24 2 61  
1988 12 6 12 2 3 24 2 61  
1991 14 5 10 6 2 20 4 61 Nyd
1994 12 4 10 4 3 26 2 61  
1998 12 3 9 8 2 20 4 3 61 Folkets Väl
2002 10 5 8 7 2 21 3 5 61 Folkets Väl
2006 13 4 7 5 2 20 2 8 61 Folkets Väl
2010 14 3 5 4 4 18 2 11 61 Folkets Väl 2, Sd 9

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Hässleholms kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Hässleholms stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

  Borg S S+K
1919 16 9 9
1920 16 9 9
1922-23 16 9 9
1926-27 17 8 8
1930-31 16 9 9
1934-35 13 12 12
1938 12 13 13
1942 13 17 17
1946 14 15 16
1950 19 21 21
1954 20 20 20
1958 22 18 18
1962 19 21 21
1966 21 18 18

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Hässleholms stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Hässleholms kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 26 20 21
1973 38 22 23
1976 39 22 22
1979 37 23 24
1982 36 25 25
1985 35 24 26
1988 32 24 26 3
1991 35 20 20 6
1994 30 26 28 3
1998 32 20 24 5
2002 30 21 24 7
2006 29 20 22 10
2010 26 18 20 15

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Hässleholms kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp