Hässleholms näringsliv 1920-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den förvärvsarbetande befolkningen i Hässleholm fördelad på näringsgrenar 1920-1960, absoluta tal

tabell 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Hässleholm procentuellt fördelad på näringsgrenar 1920-1960

tabell 2
diagram 1

Näringsprofil för Hässleholm 1920-1960

tabell 3
diagram 2

upp

Tabell 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Hässleholm fördelad på näringsgrenar 1920-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1920 25 560 328 278 147 160   1498
1930 37 525 277 212 300 151   1502
1950 130 1473 660 590 1756 121 29 4759
1960 126 2225 938 618 1878 132   5917

upp

Tabell 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Hässleholm procentuellt fördelad på näringsgrenar 1920-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1920 1,7 37,4 21,9 18,6 9,8 10,7   100,1
1930 2,5 34,9 18,4 14,1 20,0 10,0   99,9
1950 2,7 30,9 13,9 12,4 36,9 2,5 0,6 99,9
1960 2,1 37,6 15,8 10,4 31,7 2,2   99,8

upp

Diagram 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Hässleholm procentuellt fördelad på näringsgrenar 1920-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Näringsprofil för Hässleholm 1920-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1920 0,82 1,13 1,74 0,87 1,06
1930 0,80 1,09 1,37 1,15 1,10
1950 0,67 0,85 1,28 1,61 0,96
1960 0,80 1,07 1,24 1,20 1,29

upp

Diagram 2: Näringsprofil för Hässleholm 1920-1960

Stort diagram

diagram

upp