Hedemoras historia

Hedemora växte med bergsnäringarna i Dalarna och fick stadsprivilegier 1459. Staden fungerade som marknadsplats för närbelägna bergslager och transitort för bergsprodukter på väg mot Mälardalen. Senast från 1587 hölls i Hedemora den årliga s.k. Pålsmässomarknaden.

Under 1600-talet försämrades de ekonomiska betingelserna, framför allt sedan järnproduktionen i österbergslagerna efter 1688 skurits ner. Befolkningsutvecklingen stannade under 1000 invånare fram till 1840-talet.

Hantverket var länge det främsta näringsfånget. En större, industriellt baserad expansion inträffade i början av 1900-talet. Folkmängden fördubblades från 1 800 år 1900 till 3 800 år 1930. Därefter har utvecklingen på nytt varit lugnare.