Hedemoras kommunala val 1919-2010

Mandatfördelning i Hedemoras stadsfullmäktige 1919-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Hedemoras kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Hedemoras stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Hedemoras kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Hedemoras stadsfullmäktige 1919-1966

  H/M L/Fp Bf/C S V/K Ö Total I Övriga ingår
1919 8 11 6 25  
1920 9 11 5 25  
1922-23 9 10 6 25  
1926-27 7 12 6 25  
1930-31 8 9 6 2 25 Fria gruppen 1, Löntagare 1
1934-35 8 8 9 25  
1938 5 5 12 3 25 Staden främst 1, Fria gruppen 1, Hedemora neutrala valförening 1
1942 5 5 12 3 25 Fria gruppen
1946 4 6 11 2 2 25 Fria gruppen
1950 3 8 14 25  
1954 5 7 13 25  
1958 6 5 1 13 25  
1962 5 5 2 13 25  
1966 4 5 10 18 2 1 40 KdS

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Hedemoras stadsfullmäktige 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Hedemoras kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt I Övriga ingår
1970 3 4 11 1 20 2 41  
1973 3 3 12 1 20 2 41  
1976 4 3 12 1 20 1 41  
1979 5 3 10 1 20 2 41  
1982 6 2 8 1 2 20 2 41  
1985 6 4 7 2 20 2 41  
1988 5 4 7 1 3 18 3 41  
1991 7 3 7 2 2 17 3 41  
1994 6 2 7 1 2 19 4 41  
1998 6 1 7 3 2 16 6 41  
2002 5 2 7 3 2 15 4 3 41 Hedemorapartiet 2, Ungdomslistan 1
2006 6 1 8 2 2 17 3 2 41 Hedemorapartiet
2010 7 1 8 1 2 14 2 6 41 Långshyttepartiet 3, Sd 3

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Hedemoras kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Hedemoras stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

  Borg S S+K
1919 19 6 6
1920 20 5 5
1922-23 19 6 6
1926-27 19 6 6
1930-31 17 6 6
1934-35 16 9 9
1938 10 12 12
1942 10 12 12
1946 10 11 13
1950 11 14 14
1954 12 13 13
1958 12 13 13
1962 12 13 13
1966 19 18 20

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Hedemoras stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Hedemoras kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 19 20 22
1973 19 20 22
1976 20 20 21
1979 19 20 22
1982 17 20 22 2
1985 17 20 22 2
1988 17 18 21 3
1991 19 17 20 2
1994 16 19 23 2
1998 17 16 22 2
2002 17 15 19 5
2006 17 17 20 4
2010 17 14 16 8

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Hedemoras kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp