Hedemoras näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Hedemora fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Hedemora fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Hedemora fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Hedemora procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Hedemora 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Hedemora 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Hedemora fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 46,2 1,6 8,8 0 8,9 8 17,8 0 8,8 100,1
1835 45,9 1 8,1 0 3,6 7,4 22,6 1,3 10 99,9
1855 39,6 1,1 9,4 0 5,7 3 16,6 12,1 12,4 99,9

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Hedemora fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 46,2 1,6 8,8 0 8,9 8,0 17,8 0 8,8 100,1
1835 45,9 1,0 8,1 0 3,6 7,4 22,6 1,3 10,0 99,9
1855 39,6 1,1 9,4 0 5,7 3,0 16,6 12,1 12,4 99,9

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Hedemora fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Hedemora fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 71 228 59 43 68 125 36 630
1920 98 629 227 92 127 136   1309
1930 129 762 232 118 291 214   1746
1950 72 1011 361 185 455 75 26 2185
1960 78 1204 401 177 556 58   2474

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Hedemora procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 11,3 36,2 9,4 6,8 10,8 19,8 5,7 100
1920 7,5 48,0 17,3 7,0 9,7 10,4   99,9
1930 7,4 43,6 13,3 6,8 16,7 12,3 1,2 100,1
1950 3,3 46,3 16,5 8,5 20,8 3,4   100
1960 3,1 48,7 16,2 7,1 22,5 2,3   99,9

upp

Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Hedemora procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Hedemora 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805 1,23 0,68 0,71 1,16 0,00 1,66
1835 1,15 0,57 0,50 1,29 0,56 2,78
1855 0,96 0,66 0,52 1,13 1,39 4,00

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Hedemora 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Hedemora 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 0,96 0,99 0,78 0,79 1,17
1920 1,05 0,89 0,65 0,86 1,03
1930 1,00 0,79 0,66 0,86 1,03
1950 1,01 1,01 0,88 0,91 1,31
1960 1,03 1,10 0,85 0,85 1,35

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Hedemora 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp