Hudiksvalls befolkningsutveckling 1610-1995

Folkmängd i Hudiksvall 1610-1850

tabell 1
diagram 1

Folkmängd i Hudiksvall 1850-1995

tabell 2
diagram 2

Hudiksvalls andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1610-1995

tabell 3
diagram 3

Hudiksvalls andel av rikets befolkning 1810-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Hudiksvall 1836-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Hudiksvall 1800-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Hudiksvall 1800-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Hudiksvall 1800-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Hudiksvall 1610-1850

1610 777
1650 804
1690 744
1730 840
1770 1092
1810 1429
1850 2016

upp

Diagram 1: Folkmängd i Hudiksvall 1610-1850

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Folkmängd i Hudiksvall 1850-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1850 2016    
1890 4904    
1930 7321    
1950 8756 6754 6754
1970 16 760 14 351 14 640
1995   15 395 18 992

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 2: Folkmängd i Hudiksvall 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Hudiksvalls andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1610-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1610 1,42    
1650 0,80    
1690 0,51    
1730 0,53    
1770 0,53    
1810 0,65    
1850 0,57    
1890 0,54    
1930 0,37    
1950 0,27 0,15 0,15
1970 0,35 0,22 0,22
1995   0,21 0,26

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Hudiksvalls andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1610-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Hudiksvalls andel av rikets befolkning 1810-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1810 0,06    
1850 0,06    
1890 0,11    
1930 0,12    
1950 0,13 0,07 0,07
1970 0,28 0,18 0,18
1995   0,18 0,22

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Hudiksvalls andel av rikets befolkning 1810-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Hudiksvall 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 225 199 26
1841-45 280 203 77
1846-50 297 233 64
1851-55 331 279 52
1856-60 425 289 136
1861-65 503 363 140
1866-70 481 351 130
1871-75 644 520 124
1876-80 839 522 317
1881-85 784 473 311
1886-90 807 483 324
1891-95 726 482 244
1896-1900 634 449 185
1901-05 575 392 183
1906-10 775 385 390
1911-15 819 577 242
1916-20 735 513 222
1921-25 608 427 181
1926-30 504 514 -10
1931-35 428 494 -66
1936-40 414 505 -91
1941-45 697 414 233
1946-50 720 416 304

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Hudiksvall 1836-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Hudiksvall 1800-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1800-05     0,48
1805-10     0,46
1810-15     1,53
1815-20     -0,60
1820-25     0,29
1825-30     0,08
1830-35     0,70
1835-40 24,26 21,46 0,47
1840-45 29,08 21,08 0,39
1845-50 29,10 22,83 -0,87
1850-55 32,84 27,68 1,96
1855-60 37,51 25,51 2,24
1860-65 37,88 27,33 0,64
1865-70 31,90 23,28 1,53
1870-75 39,74 32,09 3,45
1875-80 42,76 26,61 1,14
1880-85 35,13 21,19 -1,66
1885-90 36,64 21,93 0,34
1890-95 30,22 20,07 -2,51
1895-1900 28,53 20,21 1,23
1900-05 23,46 15,99 0,51
1905-10 29,75 14,78 1,45
1910-15 21,18 14,92 -1,87
1915-20 20,27 14,15 0,53
1920-25 16,08 11,29 -0,16
1925-30 13,11 13,37 -0,90
1930-35 11,69 13,50 0,52
1935-40 11,12 13,57 0,00
1940-45 18,96 11,26 0,66
1945-50 18,39 10,63 1,59

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Hudiksvall 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Hudiksvall 1800-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1800-05 27 33
1805-10 -33 33
1810-15 71 109
1815-20 69 -48
1820-25 70 24
1825-30 42 7
1830-35 20 62
1835-40 26 44
1840-45 77 38
1845-50 64 -89
1850-55 52 198
1855-60 136 254
1860-65 140 85
1865-70 130 230
1870-75 124 559
1875-80 317 223
1880-85 311 -370
1885-90 324 75
1890-95 244 -604
1895-1900 185 273
1900-05 183 125
1905-10 390 379
1910-15 242 -725
1915-20 222 191
1920-25 181 -59
1925-30 -10 -355
1930-35 -66 189
1935-40 -91 -1
1940-45 233 244
1945-50 304 623

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Hudiksvall 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Hudiksvall 1800-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1800-05 1369 0,39 0,48
1805-10 1429 -0,46 0,46
1810-15 1429 0,99 1,53
1815-20 1609 0,86 -0,60
1820-25 1630 0,86 0,29
1825-30 1724 0,49 0,08
1830-35 1773 0,23 0,70
1835-40 1855 0,28 0,47
1840-45 1926 0,80 0,39
1845-50 2041 0,63 -0,87
1850-55 2016 0,52 1,96
1855-60 2266 1,20 2,24
1860-65 2656 1,05 0,64
1865-70 3016 0,86 1,53
1870-75 3241 0,77 3,45
1875-80 3924 1,62 1,14
1880-85 4464 1,39 -1,66
1885-90 4405 1,47 0,34
1890-95 4804 1,02 -2,51
1895-1900 4444 0,83 1,23
1900-05 4902 0,75 0,51
1905-10 5210 1,50 1,45
1910-15 7734 0,63 -1,87
1915-20 7251 0,61 0,53
1920-25 7564 0,48 -0,16
1925-30 7886 -0,03 -0,90
1930-35 7321 -0,18 0,52
1935-40 7444 -0,24 0,00
1940-45 7352 0,63 0,66
1945-50 7829 0,78 1,59

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Hudiksvall 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp