Hudiksvalls näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Hudiksvall fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Hudiksvall fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Hudiksvall fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Hudiksvall procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Hudiksvall 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Hudiksvall 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Hudiksvall fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 118 6 36 6 30 9 121 3 118 447
1835 144 16 77 30 32 4 96 0 122 521
1855 175 51 62 51 34 0 62 35 131 601

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Hudiksvall fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 26,4 1,3 8,0 1,3 6,7 2,0 27,1 0,7 26,4 99,9
1835 27,6 3,1 14,8 5,8 6,1 0,8 18,4 0 23,4 100
1855 29,1 8,5 10,3 8,5 5,7 0 10,3 5,8 21,8 100

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Hudiksvall fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Hudiksvall fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 121 666 182 298 209 292 19 1787
1920 154 1394 605 449 312 379   3293
1930 131 1181 557 524 583 307   3283
1950 78 1538 722 485 857 150 40 3870
1960 95 2069 821 507 1207 142   4841

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Hudiksvall procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 6,8 37,3 10,2 16,7 11,7 16,3 1,1 100,1
1920 4,7 42,3 18,4 13,6 9,5 11,5   100
1930 4,0 36,0 17,0 16,0 17,8 9,3   100,1
1950 2,0 39,7 18,7 12,5 22,1 3,9 1,0 99,9
1960 2,0 42,7 17,0 10,5 24,9 2,9   100

upp

Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Hudiksvall procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Hudiksvall 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805 0,71 0,72 0,37 1,77 0,18 4,98
1835 0,76 1,44 0,32 1,05 0,00 6,50
1855 0,88 1,31 0,34 0,70 0,67 7,03

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Hudiksvall 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Hudiksvall 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 0,99 1,07 1,92 0,85 0,96
1920 0,92 0,95 1,27 0,84 1,14
1930 0,82 1,01 1,55 1,02 1,02
1950 0,87 1,14 1,29 0,97 1,50
1960 0,91 1,16 1,25 0,94 1,71

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Hudiksvall 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp