Hudiksvalls kommunala val 1919-2010

Mandatfördelning i Hudiksvalls stadsfullmäktige 1919-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Hudiksvalls kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Hudiksvalls stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Hudiksvalls kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Hudiksvalls stadsfullmäktige 1919-1966

  H/M L/Fp Bf/C S V/K Ö Total I Övriga ingår
1919 8 10 6 6 30  
1920 9 9 6 6 30  
1922-23 11 6 8 5 30  
1926-27 9 7 8 6 30  
1930-31 11 5 8 6 30  
1934-35 11 5 7 7 30  
1938 8 4 12 6 30  
1942 6 6 13 4 1 30 Arbetarpartiet-Arbetarlistan
1946 5 6 12 7 30  
1950 4 7 1 14 4 30  
1954 4 8 1 13 4 30  
1958 6 5 3 12 4 30  
1962 4 5 3 15 3 30  
1966 5 6 9 15 5 40  

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Hudiksvalls stadsfullmäktige 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Hudiksvalls kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt I Övriga ingår
1970 3 4 16 1 20 5 49  
1973 3 2 17 1 20 5 1 49 Frihetliga kommunalfolket
1976 3 3 17 1 21 3 1 49 Frihetliga kommunalfolket
1979 4 3 17 23 4 51  
1982 5 1 14 2 1 24 4 51  
1985 5 5 11 1 2 23 4 51  
1988 3 3 12 2 4 23 4 51  
1991 5 3 10 4 3 21 3 2 51 Nyd
1994 5 2 9 2 5 24 4 51  
1998 6 1 8 4 4 20 8 51  
2002 5 3 10 4 3 20 6 51  
2006 9 2 10 2 2 20 6 0 51  
2010 9 2 9 2 4 18 5 2 51 Sd

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Hudiksvalls kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Hudiksvalls stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

  Borg S S+K
1919 18 6 12
1920 18 6 12
1922-23 17 8 13
1926-27 16 8 14
1930-31 16 8 14
1934-35 16 7 14
1938 12 12 18
1942 12 13 17
1946 11 12 19
1950 12 14 18
1954 13 13 17
1958 14 12 16
1962 12 15 18
1966 20 15 20

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Hudiksvalls stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Hudiksvalls kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 24 20 25
1973 23 20 25 1
1976 24 21 24 1
1979 24 23 27
1982 22 24 28 1
1985 22 23 27 2
1988 20 23 27 4
1991 22 21 24 5
1994 18 24 28 5
1998 19 20 28 4
2002 22 20 26 3
2006 23 20 26 2
2010 22 18 23 6

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Hudiksvalls kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp