Huskvarna: litteratur och webb

Webb

Jönköpings kommun:www.jonkoping.se

Huskvarna i Wikipedia

Litteratur

Olsson, S-O: Husqvarna arbetare 1850-1900. Med jämförande studier av arbetare vid Carl Gustafs stads gevärsfaktori i Eskilstuna. (The workers of Husqvarna 1850-1900. With comparative studies of workers at the rifle factory in Eskilstuna.) Jönköping 1983, 151 s. Summary in English.