Huskvarnas näringsliv 1920-1960

Huskvarna är efter kommunreformen 1971 en del av Jönköpings kommun.

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den förvärvsarbetande befolkningen i Huskvarna fördelad på näringsgrenar 1920-1960, absoluta tal

tabell 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Huskvarna procentuellt fördelad på näringsgrenar 1920-1960

tabell 2
diagram 1

Näringsprofil för Huskvarna 1920-1960

tabell 3
diagram 2

upp

Tabell 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Huskvarna fördelad på näringsgrenar 1920-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1920 69 2441 187 73 114 97   2981
1930 65 2618 332 102 243 259   3619
1950 32 4311 533 164 516 96 27 5679
1960 58 4218 628 174 792 111   5981

upp

Tabell 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Huskvarna procentuellt fördelad på näringsgrenar 1920-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1920 2,3 81,9 6,3 2,4 3,8 3,2   99,9
1930 1,8 72,3 9,2 2,8 6,7 7,2   100
1950 0,6 75,9 9,4 2,9 9,1 1,7 0,5 100,1
1960 1,0 70,5 10,5 2,9 13,2 1,9   100

upp

Diagram 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Huskvarna procentuellt fördelad på näringsgrenar 1920-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Näringsprofil för Huskvarna 1920-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1920 1,79 0,32 0,22 0,34 0,32
1930 1,65 0,54 0,27 0,39 0,79
1950 1,66 0,57 0,30 0,40 0,65
1960 1,50 0,71 0,35 0,50 1,12

upp

Diagram 2: Näringsprofil för Huskvarna 1920-1960

Stort diagram

diagram

upp