Huskvarnas kommunala val 1919-1966

Huskvarna är efter kommunreformen 1971 en del av Jönköpings kommun. Därför saknas valresultat efter 1966.

Mandatfördelning i Huskvarnas stadsfullmäktige 1919-1966

tabell 1
diagram 1

Antalet mandat i Huskvarnas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

tabell 2
diagram 2

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Huskvarnas stadsfullmäktige 1919-1966

  H/M L/Fp Bf/C S V/K Ö Total I Övriga ingår
1919 6 8 8 8 30  
1920 8 6 9 6 1 30 Köpmän och hantverkare
1922-23 12 6 7 5 30  
1926-27 10 4 14 1 1 30 Nykterhets- och sparsamhetsvänner
1930-31 8 4 16 2 30  
1934-35 3 7 17 3 30  
1938 3 5 17 3 2 30 Utom partierna
1942 2 5 17 4 2 30 Utom partierna
1946 2 5 1 17 5   30  
1950 2 6 20 1 1 30 Utom partierna
1954 3 7 17 3 30  
1958 5 5 18 2 30  
1962 4 5 19 2 30  
1966 5 7 2 16 4 1 35 KdS

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Huskvarnas stadsfullmäktige 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Antalet mandat i Huskvarnas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

  Borg S S+K
1919 14 8 16
1920 14 9 15
1922-23 18 7 12
1926-27 14 14 15
1930-31 12 16 18
1934-35 10 17 20
1938 8 17 20
1942 7 17 21
1946 8 17 22
1950 8 20 21
1954 10 17 20
1958 10 18 20
1962 9 19 21
1966 14 16 20

upp

Diagram 2: Antalet mandat i Huskvarnas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp