Huskvarnas befolkningsutveckling 1910-1970

Huskvarna är efter kommunreformen 1971 en del av Jönköpings kommun. Därför saknas befolkningstal efter 1970.

Folkmängd i Huskvarna 1910-1970

tabell 1
diagram 1

Huskvarnas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1910-1970

tabell 3
diagram 3

Huskvarnas andel av rikets befolkning 1930-1970

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Huskvarna 1911-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Huskvarna 1910-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Huskvarna 1910-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Huskvarna 1910-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Huskvarna 1910-1970

1910 5973
1920 7986
1930 8157
1940 9325
1950 12 575
1960 13 807
1970 18 627

upp

Diagram 1: Folkmängd i Huskvarna 1910-1970

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Huskvarnas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1910-1970

1910 0,44
1930 0,41
1950 0,38
1970 0,39

upp

Diagram 3: Huskvarnas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1910-1970

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Huskvarnas andel av rikets befolkning 1930-1970

1930 0,14
1950 0,19
1970 0,31

upp

Diagram 4: Huskvarnas andel av rikets befolkning 1930-1970

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Huskvarna 1911-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1911-15 898 313 585
1916-20 973 448 525
1921-25 646 381 265
1926-30 487 360 127
1931-35 443 393 50
1936-40 656 438 218
1941-45 1003 439 564
1946-50 1109 495 614

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Huskvarna 1911-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Huskvarna 1910-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1910-15 30,07 10,48 2,17
1915-20 27,01 12,43 0,71
1920-25 16,18 9,54 -0,69
1925-30 12,21 9,03 0,14
1930-35 10,86 9,64 0,98
1935-40 15,24 10,18 1,16
1940-45 21,51 9,42 1,58
1945-50 20,87 9,32 2,51

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Huskvarna 1910-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Huskvarna 1910-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1910-15 585 648
1915-20 525 255
1920-25 265 -275
1925-30 127 54
1930-35 50 400
1935-40 218 500
1940-45 564 737
1945-50 614 1335

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Huskvarna 1910-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Huskvarna 1910-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1910-15 5973 1,96 2,17
1915-20 7206 1,46 0,71
1920-25 7986 0,66 -0,69
1925-30 7976 0,32 0,14
1930-35 8157 0,12 0,98
1935-40 8607 0,51 1,16
1940-45 9325 1,21 1,58
1945-50 10 626 1,16 2,51

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Huskvarna 1910-1950

Stort diagram

diagram

upp