Kalmars befolkningsutveckling 1570-1995

Folkmängd i Kalmar 1570-1850

tabell 1
diagram 1

Folkmängd i Kalmar 1850-1995

tabell 2
diagram 2

Kalmars andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

tabell 3
diagram 3

Kalmars andel av rikets befolkning 1810-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Kalmar 1836-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Kalmar 1800-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Kalmar 1800-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Kalmar 1800-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Kalmar 1570-1850

1570 1445
1610 1456
1650 2389
1690 2074
1730 1868
1770 3541
1810 4237
1850 6634

upp

Diagram 1: Folkmängd i Kalmar 1570-1850

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Folkmängd i Kalmar 1850-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1850 6634    
1890 11 772    
1930 19 800    
1950 27 094 26 765 31 773
1970 39 309 34 958 46 718
1995   32 671 58 183

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 2: Folkmängd i Kalmar 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Kalmars andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1570 3,20    
1610 2,66    
1650 2,38    
1690 1,44    
1730 1,18    
1770 1,71    
1810 1,91    
1850 1,89    
1890 1,31    
1930 1,00    
1950 0,82 0,58 0,69
1970 0,83 0,53 0,71
1995   0,44 0,79

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Kalmars andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Kalmars andel av rikets befolkning 1810-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1810 0,19    
1850 0,19    
1890 0,28    
1930 0,33    
1950 0,38 0,27 0,32
1970 0,67 0,43 0,57
1995   0,37 0,66

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Kalmars andel av rikets befolkning 1810-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Kalmar 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 903 892 11
1841-45 950 842 108
1846-50 966 1062 -96
1851-55 1133 907 226
1856-60 1200 1070 130
1861-65 1283 885 398
1866-70 1276 1110 166
1871-75 1305 1138 167
1876-80 1359 1077 282
1881-85 1411 1158 253
1886-90 1462 1171 291
1891-95 1335 927 408
1896-1900 1440 1095 298
1901-05 1591 1089 502
1906-10 1856 1129 727
1911-15 1620 1176 444
1916-20 1461 1222 239
1921-25 1371 1056 315
1926-30 1351 1158 193
1931-35 1436 1202 234
1936-40 1510 1245 265
1941-45 2278 1268 1010
1946-50 2487 1247 1240

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Kalmar 1836-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Kalmar 1800-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1800-05     2,37
1805-10     2,25
1810-15     1,14
1815-20     0,62
1820-25     0,79
1825-30     2,23
1830-35     1,34
1835-40 31,15 30,77 0,53
1840-45 31,86 28,24 0,53
1845-50 31,37 34,49 1,86
1850-55 34,16 27,34 2,09
1855-60 31,77 28,33 1,00
1860-65 31,83 21,96 1,63
1865-70 28,00 24,36 -0,01
1870-75 28,14 24,54 1,09
1875-80 27,32 21,65 1,48
1880-85 25,74 21,13 1,10
1885-90 24,74 19,82 -0,57
1890-95 22,68 15,75 0,18
1895-1900 23,43 17,82 0,21
1900-05 25,03 17,13 1,10
1905-10 26,68 16,23 1,28
1910-15 20,86 15,14 0,20
1915-20 18,11 15,15 0,88
1920-25 15,61 12,03 0,65
1925-30 14,66 12,56 1,27
1930-35 14,51 12,14 0,66
1935-40 14,60 12,03 0,47
1940-45 21,25 11,83 1,82
1945-50 20,39 10,22 1,19

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Kalmar 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Kalmar 1800-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1800-05 -3 390
1805-10 -132 412
1810-15 57 242
1815-20 144 141
1820-25 102 189
1825-30 -216 564
1830-35 35 362
1835-40 11 155
1840-45 108 157
1845-50 -96 572
1850-55 226 694
1855-60 130 377
1860-65 398 656
1865-70 166 -6
1870-75 167 505
1875-80 282 734
1880-85 253 603
1885-90 291 -338
1890-95 408 108
1895-1900 298 129
1900-05 502 698
1905-10 727 893
1910-15 444 157
1915-20 239 711
1920-25 315 557
1925-30 193 1172
1930-35 234 658
1935-40 265 482
1940-45 1010 1951
1945-50 1240 1454

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Kalmar 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Kalmar 1800-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1800-05 3293 -0,02 2,37
1805-10 3656 -0,72 2,25
1810-15 4237 0,27 1,14
1815-20 4536 0,63 0,62
1820-25 4762 0,43 0,79
1825-30 5053 -0,85 2,23
1830-35 5401 0,13 1,34
1835-40 5798 0,04 0,53
1840-45 5964 0,36 0,53
1845-50 6158 -0,31 1,86
1850-55 6634 0,68 2,09
1855-60 7554 0,34 1,00
1860-65 8061 0,99 1,63
1865-70 9115 0,36 -0,01
1870-75 9275 0,36 1,09
1875-80 9947 0,57 1,48
1880-85 10 963 0,46 1,10
1885-90 11 819 0,49 -0,57
1890-95 11 772 0,69 0,18
1895-1900 12 288 0,49 0,21
1900-05 12 715 0,79 1,10
1905-10 13 915 1,04 1,28
1910-15 15 535 0,57 0,20
1915-20 16 136 0,30 0,88
1920-25 17 086 0,37 0,65
1925-30 18 435 0,21 1,27
1930-35 19 800 0,24 0,66
1935-40 20 692 0,26 0,47
1940-45 21 439 0,94 1,82
1945-50 24 400 1,02 1,19

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Kalmar 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp