Kalmars näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Kalmar fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Kalmar fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Kalmar fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Kalmar procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Kalmar 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Kalmar 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Kalmar fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 265 6 106 289 89 65 49 29 19 917
1835 412 121 135 177 96 24 380 64 39 1448
1855 500 105 155 360 132 10 499 112 19 1892

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Kalmar fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 28,9 0,7 11,6 31,5 9,7 7,1 5,3 3,2 2,1 100,1
1835 28,5 8,4 9,3 12,2 6,6 1,7 26,2 4,4 2,7 100
1855 26,4 5,5 8,2 19,0 7,0 0,5 26,4 5,9 1,0 99,9

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Kalmar fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Kalmar fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 124 1135 315 643 360 740 471 3788
1920 181 3424 1351 1274 641 608   7479
1930 349 3870 1737 1247 1261 755   9219
1950 216 4995 2215 1506 2869 383 90 12 274
1960 226 5573 2354 1371 3547 314   13 385

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Kalmar procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 3,3 30,0 8,3 17,0 9,5 19,5 12,4 100
1920 2,4 45,8 18,1 17,0 8,6 8,1   100
1930 3,8 42,0 18,8 13,5 13,7 8,2   100
1950 1,8 40,7 18,0 12,3 23,4 3,1 0,7 100
1960 1,7 41,6 17,6 10,2 26,5 2,3   99,9

upp

Diagram 2: Näringsprofil 1900-1970

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Kalmar 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsfolk Husligt Övrigt
1805 0,76 3,34 0,71 0,35 0,82 0,40
1835 0,91 1,50 0,38 1,50 1,91 0,75
1855 0,75 1,90 0,45 1,80 0,68 0,32

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Kalmar 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Kalmar 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 0,80 0,87 1,95 0,69 1,15
1920 1,00 0,93 1,59 0,76 0,80
1930 0,96 1,11 1,31 0,79 0,90
1950 0,89 1,10 1,27 1,02 1,19
1960 0,88 1,20 1,21 1,00 1,35

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Kalmar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp