Kalmars kommunala val 1920-2010

Mandatfördelning i Kalmars stadsfullmäktige 1920-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Kalmars kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Kalmars stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1920-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Kalmars kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Kalmars stadsfullmäktige 1920-1966

  H/M L/Fp Bf/C S K/V Ö Summa
1920 21 4 11   36
1922 19 3 14   36
1926 18 15 3 36
1930 15 18 3 36
1934 16 19 1 36
1938 11 2 23   36
1942 13 2 19 2   36
1946 13 4 21 4   42
1950 10 8 24   42
1954 12 7 22 1   42
1958 13 5 1 22 1   42
1962 9 6 2 24 1   42
1966 11 9 3 23 3   50

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Kalmars stadsfullmäktige 1920-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Kalmars kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt I Övriga ingår
1970 10     1   30 2 18 61 Mittensamverkan
1973 11 4 14 2   28 2   61  
1976 11 6 13 2   27 2   61  
1979 13 6 9 2   27 4   61  
1982 16 2 9 2 1 29 2   61  
1985 14 6 7 1 2 29 2   61  
1988 12 6 7 2 4 28 2   61  
1991 16 4 8 4 2 25 2   61  
1994 14 4 6 2 3 28 4   61  
1998 15 2 5 6 3 24 6   61  
2002 11 7 5 6 3 24 5   61  
2006 13 4 5 4 3 27 3 2 61 Sd
2010 13 4 5 2 4 29 2 2 61  

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Kalmars kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Kalmars stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1920-1966

  Borg S S+K
1920 25 11 11
1922 22 14 14
1926 21 15 15
1930 18 18 18
1934 17 19 19
1938 13 23 23
1942 15 19 21
1946 17 21 25
1950 18 24 24
1954 19 22 23
1958 19 22 23
1962 17 24 25
1966 24 23 26

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Kalmars stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1920-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Kalmars kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 11 30 32 18
1973 31 28 30  
1976 32 27 29  
1979 30 27 31  
1982 29 29 31 1
1985 28 29 31 2
1988 27 28 30 4
1991 32 25 27 2
1994 26 28 32 3
1998 28 24 30 3
2002 29 24 29 3
2006 26 27 30 5
2010 24 29 31 6

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Kalmars kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp