Karlshamns befolkningsutveckling 1690-1995

Folkmängd i Karlshamn 1690-1850

tabell 1
diagram 1

Folkmängd i Karlshamn 1850-1995

tabell 2
diagram 2

Karlshamns andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1690-1995

tabell 3
diagram 3

Karlshamns andel av rikets befolkning 1810-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Karlshamn 1836-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Karlshamn 1800-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Karlshamn 1800-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Karlshamn 1800-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Karlshamn 1690-1850

1690 1137
1730 1476
1770 2649
1810 3569
1850 5071

upp

Diagram 1: Folkmängd i Karlshamn 1690-1850

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Folkmängd i Karlshamn 1850-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1850 5071    
1890 7189    
1930 7486    
1950 10 662 10 662 13 719
1970 31 894 17 193 22 314
1995   18 671 23 934

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 2: Folkmängd i Karlshamn 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Karlshamns andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1690-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1690 0,79    
1730 0,93    
1770 1,28    
1810 1,61    
1850 1,45    
1890 0,80    
1930 0,38    
1950 0,32 0,23 0,30
1970 0,67 0,26 0,34
1995   0,25 0,32

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Karlshamns andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1650-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Karlshamns andel av rikets befolkning 1810-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1810 0,16    
1850 0,15    
1890 0,17    
1930 0,12    
1950 0,15 0,11 0,14
1970 0,54 0,21 0,28
1995   0,21 0,27

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Karlshamns andel av rikets befolkning 1810-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Karlshamn 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 679 482 197
1841-45 679 457 222
1846-50 647 556 91
1851-55 625 611 14
1856-60 788 707 -54
1861-65 852 560 182
1866-70 700 654 46
1871-75 724 628 96
1876-80 872 767 105
1881-85 839 664 175
1886-90 890 676 214
1891-95 861 666 195
1896-1900 848 646 202
1901-05 808 611 197
1906-10 776 578 198
1911-15 655 538 117
1916-20 599 592 7
1921-25 499 362 137
1926-30 513 541 -28
1931-35 524 544 -20
1936-40 747 594 153
1941-45 911 617 294
1946-50 884 567 317

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Karlshamn 1836-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Karlshamn 1800-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1800-05     1,39
1805-10     0,49
1810-15     0,73
1815-20     -2,57
1820-25     1,51
1825-30     1,19
1830-35     0,44
1835-40 32,57 23,12 0,20
1840-45 30,81 20,75 0,00
1845-50 27,95 24,02 1,52
1850-55 24,65 24,10 0,51
1855-60 30,21 27,12 1,82
1860-65 30,25 19,88 -1,16
1865-70 25,51 23,83 0,04
1870-75 26,11 22,65 1,48
1875-80 28,81 25,34 0,81
1880-85 26,21 20,74 0,35
1885-90 26,61 20,21 0,85
1890-95 23,95 18,53 -1,03
1895-1900 24,18 18,42 -0,35
1900-05 22,79 17,23 -0,02
1905-10 21,31 15,87 -0,74
1910-15 18,17 14,93 0,22
1915-20 16,18 15,99 0,52
1920-25 13,12 9,52 -0,52
1925-30 13,60 14,34 -0,08
1930-35 13,69 14,21 1,12
1935-40 15,23 12,11 0,11
1940-45 18,19 12,32 -0,02
1945-50 17,16 11,01 0,08

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Karlshamn 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Karlshamn 1800-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1800-05 97 221
1805-10 -5 86
1810-15 149 131
1815-20 154 -495
1820-25 171 264
1825-30 -54 233
1830-35 -31 90
1835-40 197 42
1840-45 222 -1
1845-50 91 351
1850-55 14 129
1855-60 -54 474
1860-65 182 -326
1865-70 46 11
1870-75 96 411
1875-80 105 244
1880-85 175 113
1885-90 214 285
1890-95 195 -371
1895-1900 202 -124
1900-05 197 -6
1905-10 198 -271
1910-15 117 80
1915-20 7 191
1920-25 137 -197
1925-30 -28 -30
1930-35 -20 427
1935-40 153 56
1940-45 294 -9
1945-50 317 42

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Karlshamn 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Karlshamn 1800-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1800-05 3170 0,61 1,39
1805-10 3488 -0,03 0,49
1810-15 3569 0,83 0,73
1815-20 3849 0,80 -2,57
1820-25 3508 0,97 1,51
1825-30 3931 -0,27 1,19
1830-35 4110 -0,15 0,44
1835-40 4169 0,95 0,20
1840-45 4408 1,01 0,00
1845-50 4629 0,39 1,52
1850-55 5071 0,06 0,51
1855-60 5214 -0,21 1,82
1860-65 5633 0,65 -1,16
1865-70 5489 0,17 0,04
1870-75 5546 0,35 1,48
1875-80 6053 0,35 0,81
1880-85 6402 0,55 0,35
1885-90 6690 0,64 0,85
1890-95 7189 0,54 -1,03
1895-1900 7013 0,58 -0,35
1900-05 7091 0,56 -0,02
1905-10 7282 0,54 -0,74
1910-15 7209 0,32 0,22
1915-20 7406 0,02 0,52
1920-25 7604 0,36 -0,52
1925-30 7544 -0,07 -0,08
1930-35 7655 -0,05 1,12
1935-40 9809 0,31 0,11
1940-45 10 018 0,59 -0,02
1945-50 10 303 0,62 0,08

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Karlshamn 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp