Karlshamns näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Karlshamn fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Karlshamn fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Karlshamn fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Karlshamn procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Karlshamn 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Karlshamn 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Karlshamn fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 306 65 96 110 63 99 140 29 68 976
1835 383 73 99 179 57 19 200 11 37 1058
1855 426 179 99 369 80 11 188 39 13 1404

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Karlshamn fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 31,3 6,7 9,8 11,3 6,5 10,1 14,3 3,0 7,0 100
1835 36,2 6,9 9,4 16,9 5,4 1,8 18,9 1,0 3,5 100
1855 30,3 12,7 7,0 26,3 5,7 0,8 13,4 2,8 0,9 99,9

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Karlshamn fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Karlshamn fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 51 1018 325 518 237 482 193 2824
1920 54 1468 586 526 317 376   3327
1930 88 1280 592 589 514 359   3422
1940 123 1861 701 632 854 311 60 4542
1950 111 1856 839 597 832 170 58 4463
1960 153 2205 901 611 993 102   4965

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Karlshamn procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 1,8 36,0 11,5 18,3 8,4 17,1 6,8 99,9
1920 1,6 44,1 17,6 15,8 9,5 11,3   99,9
1930 2,6 37,4 17,3 17,2 15,0 10,5   100
1940 2,7 41,0 15,4 13,9 18,8 6,8 1,3 99,9
1950 2,5 41,6 18,8 13,4 18,6 3,8 1,3 100
1960 3,1 44,4 18,1 12,3 20,0 2,1   100

upp

Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Karlshamn procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Karlshamn 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805 0,98 1,64 0,70 0,93 0,78 1,32
1835 1,06 1,84 0,33 1,08 0,43 0,97
1855 1,01 2,33 0,39 0,91 0,32 0,29

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Karlshamn 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Karlshamn 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 0,95 1,21 2,10 0,61 1,01
1920 0,96 0,91 1,48 0,84 1,12
1930 0,86 1,02 1,67 0,86 1,15
1950 0,91 1,15 1,38 0,81 1,46
1960 0,94 1,23 1,46 0,76 1,24

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Karlshamn 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp