Karlshamns kommunala val 1919-2006

Mandatfördelning i Karlshamns stadsfullmäktige 1919-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Karlshamns kommunfullmäktige 1970-2006

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Karlshamns stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Karlshamns kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2006

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Karlshamns stadsfullmäktige 1919-1966

H/M L/Fp Bf/C S V/K Ö Total I Övriga ingår
1919 10 9 8 27  
1920 12 9 6 27  
1922-23 13 7 7 27  
1926-27 13 4 10 27  
1930-31 13 2 12 27  
1934-35 12 2 12 1 27  
1938 8 4 14 1 27  
1942 10 4 13 27  
1946 7 5 13 2 27  
1950 6 7 14 27  
1954 6 7 14 27  
1958 8 5 14 27  
1962 5 5 17 27  
1966 7 7 7 23 5 1 50 KdS

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Karlshamns stadsfullmäktige 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Karlshamns kommunfullmäktige 1970-2006

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt I Övriga ingår
1970 5 6 8 1 26 3 49  
1973 5 4 10 1 26 3 49  
1976 5 5 10 2 24 3 49  
1979 7 5 7 2 25 3 49  
1982 9 2 7 3 27 3 51  
1985 7 6 5 3 26 2 2 51 KPML(r)
1988 5 4 5 2 3 26 2 4 51 KPML(r)
1991 7 4 4 4 2 24 2 4 51 KPML(r)
1994 7 2 3 2 3 25 2 7 51 KPML(r)
1998 8 2 3 4 3 20 4 7 51 KPML(r)
2002 7 5 4 4 3 19 3 6 51 KPML(r)
2006 9 3 4 2 4 21 2 6 51 SD (4), K (2)
2010 11 3 3 1 5 20 2 6 51 Kommunistiska partiet 1, Sd 5

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Karlshamns kommunfullmäktige 1970-2006

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Karlshamns stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

Borg S S+K
1919 19 8 8
1920 21 6 6
1922-23 20 7 7
1926-27 17 10 10
1930-31 15 12 12
1934-35 14 12 13
1938 12 14 15
1942 14 13 13
1946 12 13 15
1950 13 14 14
1954 13 14 14
1958 13 14 14
1962 10 17 17
1966 21 23 28

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Karlshamns stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Karlshamns kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2006

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 20 26 29
1973 20 26 29
1976 22 24 27
1979 21 25 28
1982 21 27 30
1985 21 26 28 2
1988 16 26 28 7
1991 19 24 26 6
1994 14 25 27 10
1998 17 20 24 10
2002 20 19 22 9
2006 18 21 23 10

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Karlshamns kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2006

Stort diagram

diagram

upp