Karlshamns historia

Det danska Bodekull var en livligt trafikerad hamn långt innan platsen 1664, av den svenska kronan, fick stadsrättigheter och två år senare namnet Karlshamn. Staden drabbades p.g.a. sitt militärt utsatta läge för brand och förstörelse, framför allt under skånska kriget (1675-79).

Trots detta skapade Karlshamns lokalisering goda förutsättningar för sjöfart och utrikeshandel. Vid 1700-talets början hade Karlshamn ca 1 800 invånare. År 1800 hade befolkningstalet ökat till drygt 3000. 1700-talets tillväxt bars fram av en expansiv handel och sjöfart, bl.a. baserad på export av skogsprodukter.

Frihetstidens satsning på "industriell" verksamhet gav Karlshamn en profil inom tobakstillverkning och ett uppsving inom skeppsbyggeri.

Liksom många andra ostkuststäder förde Karlshamn en tynande tillvaro under 1800-talet och en stor del av 1900-talet. I fråga om invånarantal sjönk staden från 12:e till 67:e plats bland rikets städer mellan 1805 och 1950.

Efter 1960 har utvecklingen varit gynnsammare. Näringslivet har fortsatt präglats av sjöfart och handel, och hamnen har under 1900-talet utvecklats till en av de viktigaste i södra Sverige. Stora industrietableringar i närområdet har också gynnat stadens sentida utveckling.