Karlskronas kommunala val 1919-2010

Mandatfördelning i Karlskronas stadsfullmäktige 1919-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Karlskronas kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Karlskronas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Karlskronas kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Karlskronas stadsfullmäktige 1919-1966

  H/M L/Fp Bf/C S V/K Total
1919 14 12 16 42
1920 16 9 17 42
1922-23 19 5 18 42
1926-27 19 5 18 42
1930-31 19 6 17 42
1934-35 15 6 21 42
1938 13 6 23 42
1942 11 8 23 42
1946 6 13 19 4 42
1950 4 17 21 42
1954 5 17 20 42
1958 9 12 21 42
1962 6 14 22 42
1966 7 15 4 21 3 50

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Karlskronas stadsfullmäktige 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Karlskronas kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt I Övriga ingår
1970 4 13 6 26 1 50  
1973 9 11 17 37 1 75  
1976 11 11 15 38 75  
1979 13 11 11 1 37 2 75  
1982 15 6 12 1 39 2 75  
1985 15 10 9 1 36 4 75  
1988 12 9 9 1 4 36 4 75  
1991 16 8 9 5 2 32 3 75  
1994 17 4 7 2 3 38 4 75  
1998 17 5 6 7 2 31 7 75  
2002 11 10 5 5 2 35 4 3 75 Sd
2006 16 7 6 3 3 30 2 8 75 Sd
2010 18 6 5 3 4 28 3 4 71 Sd

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Karlskronas kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Karlskronas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

  Borg S S+K
1919 26 16 16
1920 25 17 17
1922-23 24 18 18
1926-27 24 18 18
1930-31 25 17 17
1934-35 21 21 21
1938 19 23 23
1942 19 23 23
1946 19 19 23
1950 21 21 21
1954 22 20 20
1958 21 21 21
1962 20 22 22
1966 26 21 24

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Karlskronas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Karlskronas kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 23 26 27
1973 37 37 38
1976 37 38 38
1979 36 37 39
1982 34 39 41
1985 35 36 40
1988 31 36 40 4
1991 38 32 35 2
1994 30 38 42 3
1998 35 31 38 2
2002 31 35 39 5
2006 32 30 32 11
2010 32 28 31 8

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Karlskronas kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp