Karlskronas näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Karlskrona fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Karlskrona fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Karlskrona fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Karlskrona procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Karlskrona 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Karlskrona 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Karlskrona fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 483 56 209 36 231 1544 291 59 233 3142
1835 789 37 177 56 176 2261 316 10 18 3840
1855 1553 86 246 144 185 1676 135 168 114 4307

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Karlskrona fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 15,4 1,8 6,6 1,1 7,4 49,1 9,3 1,9 7,4 100
1835 20,5 1,0 4,6 1,5 4,6 58,9 8,2 0,3 0,5 100,1
1855 36,1 2,0 5,7 3,3 4,3 38,9 3,1 3,9 2,6 99,9

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Karlskrona fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Karlskrona fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 11 1903 401 268 3934 1208 344 8069
1920 80 2476 1577 638 6066 956   11 793
1930 109 2280 1585 755 6150 885   11 764
1940 80 5287 1707 727 6503 728 58 15 090
1950 71 5458 1692 914 4784 276 101 13 296
1960 111 5927 1750 928 5000 227   13 943

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Karlskrona procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 0,1 23,6 5,0 3,3 48,7 15,0 4,3 100
1920 0,7 21,0 13,4 5,4 51,4 8,1   100
1930 0,9 19,4 13,5 6,4 52,3 7,5   100
1940 0,5 35,0 11,3 4,8 43,2 4,8 0,4 100
1950 0,5 41,0 12,7 6,9 36,0 2,1 0,8 100
1960 0,8 42,5 12,5 6,7 35,9 1,6   100

upp

Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Karlskrona procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Karlskrona 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805 0,44 0,60 2,38 0,61 0,49 1,40
1835 0,53 0,47 2,91 0,47 0,13 0,14
1855 0,90 0,63 2,59 0,21 0,45 0,84

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Karlskrona 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Karlskrona 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 0,63 0,53 0,38 3,55 0,89
1920 0,46 0,69 0,50 4,55 0,80
1930 0,44 0,80 0,62 3,01 0,82
1950 0,90 0,77 0,71 1,57 0,81
1960 0,90 0,85 0,80 1,36 0,94

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Karlskrona 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp