Karlstads kommunala val 1919-2010

Mandatfördelning i Karlstads stadsfullmäktige 1919-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Karlstads kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Karlstads stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Karlstads kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Karlstads stadsfullmäktige 1919-1966

  H/M L/Fp Bf/C S V/K Ö Total I Övriga ingår
1919 10 8 14 4 36 Demokratiska medborgarförbundet
1920 10 8 13 5 36 Demokratiska medborgarförbundet
1922-23 10 8 16 2 36 Demokratiska medborgarförbundet
1926-27 12 7 17 36  
1930-31 12 7 17 36  
1934-35 10 6 19 1 36  
1938 7 4 18 7 36 Kommunala valföreningen
1942 7 4 16 2 7 36 Kommunala valföreningen
1946 9 8 19 5 4 45 Kommunala valföreningen
1950 8 13 23 1 45  
1954 10 12 21 2 45  
1958 13 8 23 1 45  
1962 9 8 2 22 1 3 45 Kommunala valföreningen
1966 11 9 3 20 2 45  

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Karlstads stadsfullmäktige 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Karlstads kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt I Övriga ingår
1970 9 10 11 29 2 61  
1973 9 6 15 29 2 61  
1976 12 8 13 26 2 61  
1979 15 6 10 27 3 61  
1982 17 4 8 2 28 2 61  
1985 15 8 5 4 27 2 61  
1988 14 7 6 4 27 3 61  
1991 16 6 5 3 2 23 2 4 61 Vattenvärn i politiken
1994 15 4 4 2 4 26 4 2 61 Vattenvärn i politiken
1998 16 4 3 5 4 23 6 61  
2002 12 8 4 5 2 25 4 1 61 Sveriges Pensionärers Intresseparti
2006 15 4 5 4 4 23 4 2 61 Sd
2010 17 4 3 3 5 23 4 2 61 Sd

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Karlstads kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Karlstads stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

  Borg S S+K
1919 18 14 14
1920 18 13 13
1922-23 18 16 16
1926-27 19 17 17
1930-31 19 17 17
1934-35 16 19 20
1938 11 18 18
1942 11 16 18
1946 17 19 24
1950 21 23 24
1954 22 21 23
1958 21 23 24
1962 19 22 23
1966 23 20 22

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Karlstads stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Karlstads kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 30 29 31
1973 30 29 31
1976 33 26 28
1979 31 27 30
1982 29 28 30 2
1985 28 27 29 4
1988 27 27 30 4
1991 30 23 25 6
1994 25 26 30 6
1998 28 23 29 4
2002 29 25 29 3
2006 28 23 27 6
2010 27 23 27 7

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Karlstads kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp