Karlstads näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Karlstad fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Karlstad fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Karlstad fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Karlstad procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Karlstad 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Karlstad 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Karlstad fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 232 16 30 40 57 47 127 13 14 576
1835 241 26 68 33 65 63 170 26 25 717
1855 444 80 132 21 100 54 146 140 17 1134

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Karlstad fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 40,3 2,8 5,2 6,9 9,9 8,2 22,0 2,3 2,4 100
1835 33,6 3,6 9,5 4,6 9,0 8,8 23,7 3,6 3,5 99,9
1855 39,1 7,0 11,6 1,8 12,8 0,8 12,9 12,3 1,5 99,8

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Karlstad fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Karlstad fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 183 1504 303 244 438 729 160 3561
1920 242 4312 1688 795 954 980   8971
1930 320 4669 1855 857 1936 1070   10 707
1940 427 6028 2434 1081 3035 851 224 14 080
1950 325 7137 3020 1323 3989 462 156 16 412
1960 382 8645 3313 1392 5419 326   19 477

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Karlstad procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 5,1 42,2 8,5 6,8 12,3 20,5 4,4 99,8
1920 2,7 48,1 18,8 8,9 10,6 10,9   100
1930 3,0 43,6 17,3 8,0 18,1 10,0   100
1940 3,0 42,8 17,3 7,7 21,6 6,0 1,6 100
1950 2,0 43,5 18,4 8,1 24,3 2,8 0,9 100
1960 2,0 44,4 17,0 7,1 27,8 1,7   100

upp

Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Karlstad procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Karlstad 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805 1,11 0,94 0,76 1,44 0,59 0,45
1835 0,92 0,99 0,82 1,35 1,56 0,97
1855 1,08 0,94 0,81 0,88 1,41 0,48

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Karlstad 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Karlstad 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 1,12 0,89 0,78 0,90 1,21
1920 1,05 0,97 0,83 0,94 1,08
1930 1,00 1,02 0,78 1,04 1,10
1950 0,95 1,12 0,84 1,06 1,08
1960 0,94 1,16 0,85 1,05 1,00

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Karlstad 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp