Köpings befolkningsutveckling 1570-1995

Folkmängd i Köping 1570-1850

tabell 1
diagram 1

Folkmängd i Köping 1850-1995

tabell 2
diagram 2

Köpings andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

tabell 3
diagram 3

Köpings andel av rikets befolkning 1810-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Köping 1836-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Köping 1800-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Köping 1800-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Köping 1800-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Köping 1570-1850

1570 294
1610 672
1650 796
1690 1270
1730 1140
1770 1319
1810 1143
1850 1501

upp

Diagram 1: Folkmängd i Köping 1570-1850

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Folkmängd i Köping 1850-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1850 1501    
1890 3865    
1930 6395    
1950 13 492 12 016 12 644
1970 22 251 21 740 22 802
1995   18 488 22 413

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 2: Folkmängd i Köping 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Köpings andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1570 0,65    
1610 1,23    
1650 0,79    
1690 0,88    
1730 0,72    
1770 0,64    
1810 0,52    
1850 0,43    
1890 0,43    
1930 0,32    
1950 0,41 0,26 0,27
1970 0,47 0,33 0,35
1995   0,25 0,30

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Köpings andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Köpings andel av rikets befolkning 1810-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1810 0,05    
1850 0,04    
1890 0,09    
1930 0,10    
1950 0,19 0,12 0,13
1970 0,38 0,27 0,28
1995   0,21 0,25

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Köpings andel av rikets befolkning 1810-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Köping 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 213 200 13
1841-45 192 169 23
1846-50 200 202 -2
1851-55 175 203 -25
1856-60 273 304 -31
1861-65 269 214 55
1866-70 311 261 50
1871-75 414 342 72
1876-80 485 416 69
1881-85 528 367 161
1886-90 574 345 229
1891-95 569 311 258
1896-1900 585 313 272
1901-05 560 309 251
1906-10 474 304 170
1911-15 399 335 64
1916-20 439 420 19
1921-25 456 462 -6
1926-30 360 492 -132
1931-35 331 489 -128
1936-40 470 485 -15
1941-45 947 442 505
1946-50 1491 554 937

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Köping 1836-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Köping 1800-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1800-05     -1,22
1805-10     1,06
1810-15     2,45
1815-20     -0,50
1820-25     1,75
1825-30     1,55
1830-35     0,54
1835-40 30,43 28,57 1,00
1840-45 25,89 22,79 -0,16
1845-50 26,79 27,06 0,13
1850-55 23,32 27,05 1,33
1855-60 34,64 38,58 2,77
1860-65 30,52 24,28 0,56
1865-70 33,32 27,96 3,96
1870-75 36,20 29,91 2,17
1875-80 37,21 31,91 2,12
1880-85 35,77 24,86 1,88
1885-90 33,85 20,35 1,45
1890-95 29,44 16,09 0,98
1895-1900 27,13 14,51 0,33
1900-05 24,05 13,27 -0,76
1905-10 20,04 12,85 0,08
1910-15 16,22 13,62 -0,44
1915-20 13,26 12,69 -0,12
1920-25 13,80 13,98 -0,31
1925-30 11,08 15,14 0,08
1930-35 10,35 15,29 0,47
1935-40 14,72 15,19 3,52
1940-45 25,27 11,79 8,11
1945-50 26,35 9,79 2,19

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Köping 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Köping 1800-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1800-05 -10 -81
1805-10 -154 65
1810-15 -50 140
1815-20 -3 -31
1820-25 22 105
1825-30 -27 103
1830-35 -40 38
1835-40 13 70
1840-45 23 -12
1845-50 -2 10
1850-55 -25 100
1855-60 -31 218
1860-65 55 49
1865-70 50 370
1870-75 72 248
1875-80 69 276
1880-85 161 278
1885-90 229 245
1890-95 258 190
1895-1900 272 72
1900-05 251 -178
1905-10 170 19
1910-15 64 -108
1915-20 19 -30
1920-25 -6 -104
1925-30 -132 27
1930-35 -128 150
1935-40 -15 1124
1940-45 505 3040
1945-50 937 1238

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Köping 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Köping 1800-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1800-05 1323 -0,15 -1,22
1805-10 1232 -2,50 1,06
1810-15 1143 -0,87 2,45
1815-20 1233 -0,05 -0,50
1820-25 1199 0,37 1,75
1825-30 1326 -0,41 1,55
1830-35 1402 -0,57 0,54
1835-40 1400 0,19 1,00
1840-45 1483 0,31 -0,16
1845-50 1493 -0,03 0,13
1850-55 1501 -0,33 1,33
1855-60 1576 -0,39 2,77
1860-65 1763 0,62 0,56
1865-70 1867 0,54 3,96
1870-75 2287 0,63 2,17
1875-80 2607 0,53 2,12
1880-85 2952 1,09 1,88
1885-90 3391 1,35 1,45
1890-95 3865 1,34 0,98
1895-1900 4313 1,26 0,33
1900-05 4657 1,08 -0,76
1905-10 4730 0,72 0,08
1910-15 4919 0,26 -0,44
1915-20 4875 0,08 -0,12
1920-25 6610 -0,02 -0,31
1925-30 6500 -0,41 0,08
1930-35 6395 -0,40 0,47
1935-40 6387 -0,05 3,52
1940-45 7496 1,35 8,11
1945-50 11 317 1,66 2,19

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Köping 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp