Köpings näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Köping fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Köping fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Köping fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Köping procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Köping 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Köping 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Köping fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 129 6 26 34 35 19 83 0 2 334
1835 151 18 37 36 25 12 80 5 3 367
1855 135 28 27 31 26 0 99 38 11 395

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Köping fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 38,6 1,8 7,8 10,2 10,5 5,7 24,8 0 0,6 100
1835 41,1 4,9 10,1 9,8 6,8 3,3 21,8 1,4 0,8 100
1855 34,2 7,1 6,8 7,8 6,6 0 25,1 9,6 2,8 100

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Köping fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Köping fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 53 585 115 116 128 301 333 1631
1920 509 1163 342 224 187 304   2729
1930 527 1167 334 272 320 226   2846
1950 272 3346 797 442 752 162 8 5779
1960 220 4879 868 409 1096 180   7652

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Köping procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 3,2 35,9 7,0 7,1 7,8 18,4 20,4 99,8
1920 18,6 42,6 12,5 8,2 6,8 11,1   99,8
1930 18,5 41,0 11,7 9,6 11,2 7,9   99,9
1950 4,7 57,9 13,8 7,6 13,0 2,8 0,1 99,9
1960 2,9 63,8 11,3 5,3 14,3 2,3   99,9

upp

Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Köping procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Köping 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805 1,04 1,39 0,68 1,62 0,00 0,11
1835 1,13 1,39 0,46 1,25 0,61 0,22
1855 0,97 1,02 0,39 1,71 1,10 0,90

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Köping 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Köping 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 0,95 0,74 0,82 0,57 1,09
1920 0,93 0,64 0,77 0,60 1,10
1930 0,94 0,69 0,93 0,64 0,87
1950 1,26 0,84 0,78 0,57 1,08
1960 1,35 0,77 0,63 0,54 1,35

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Köping 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp