Köpings kommunala val 1919-2010

Mandatfördelning i Köpings stadsfullmäktige 1919-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Köpings kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Köpings stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Köpings kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Köpings stadsfullmäktige 1919-1966

  H/M L/Fp Bf/C S V/K Ö Total I Övriga ingår
1919 8 8 2 8 4 30  
1920 10 7 2 7 4 30  
1922-23 10 4 9 4 3 30 Stadsfullmäktigevalets samlingslista
1926-27 10 4 3 12 1 30  
1930-31 8 3 3 14 1 1 30 Kommunala sparsamhetslistan
1934-35 6 5 2 16 1   30  
1938 4 4 2 19 1 30  
1942 5 3 1 19 2 30  
1946 5 6 2 21 6 40  
1950 4 8 1 25 2 40  
1954 4 8 1 24 3 40  
1958 6 6 2 23 1 2 40 Arbetarlistan
1962 4 6 2 26 1 1 40 Arbetarlistan
1966 4 7 3 22 3 1 40 KdS

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Köpings stadsfullmäktige 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Köpings kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt I Övriga ingår
1970 3 6 9 1 28 2 49  
1973 4 3 11 2 26 3 49  
1976 4 4 11 2 26 2 49  
1979 5 4 9 2 26 3 49  
1982 6 2 7 2 1 28 3 49  
1985 6 4 6 1 1 27 3 1 49 Socialistiska Partiet
1988 6 4 5 2 3 25 3 1 49 Socialistiska Partiet
1991 8 3 5 3 2 23 3 2 49 Nyd
1994 8 2 4 2 2 26 4 1 49 Socialistiska Partiet
1998 8 2 4 4 2 21 7 1 49 Socialistiska Partiet
2002 7 4 4 3 1 23 6 1 49 Socialistiska Partiet
2006 9 3 5 3 1 22 4 2 49 Socialistiska Partiet
2010 9 3 4 2 2 22 4 3 49 Sd

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Köpings kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Köpings stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

  Borg S S+K
1919 16 8 12
1920 17 7 11
1922-23 14 9 13
1926-27 14 12 13
1930-31 11 14 15
1934-35 11 16 17
1938 10 19 20
1942 9 19 21
1946 13 21 27
1950 13 25 27
1954 13 24 27
1958 14 23 24
1962 12 26 27
1966 14 22 25

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Köpings stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Köpings kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 19 28 30
1973 20 26 29
1976 21 26 28
1979 20 26 29
1982 17 28 31 1
1985 17 27 30 2
1988 17 25 28 4
1991 19 23 26 4
1994 16 26 30 3
1998 18 21 28 3
2002 18 23 29 2
2006 20 22 26 3
2010 18 22 26 5

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Köpings kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp