Köpings historia

Köping nämns första gången 1257 som Laglösaköping; namnets innebörd är omstridd men kan vara 'handelsplats utan stadsrätt'. Det äldsta belägget på staden Köping är ett omnämnande av stadssigillet 1349.

Köping var sannolikt en obetydlig stad under medeltiden. Den snabbt växande stångjärnsexporten under 1500- och 1600-talen förbättrade förutsättningarna; Köping blev utskeppningshamn för järn från Bergslagen till Stockholm. Folkökningen var stark under 1600-talet men stagnerade under 1700-talet, då folkmängden uppgick till 1200-1300 invånare.

Efter 1800 har Köpings befolkningskurva varit ojämn. Den jämförelsevis starkaste tillväxten inträffade 1880-95 och 1935-70, medan mellankrigstiden och 1970-talet präglades av tillbakagång och minskande folkmängd.

Köping har fortsatt att vara en viktig hamnstad, bl.a. för utförsel av Bergslagens produkter men också för den egna och starkt växande industrin. Stadens moderna näringsliv har dominerats av metall- och verkstadsindustrin.