Kristinehamns befolkningsutveckling 1650-1995

Folkmängd i Kristinehamn 1650-1850

tabell 1
diagram 1

Folkmängd i Kristinehamn 1850-1995

tabell 2
diagram 2

Kristinehamns andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1650-1995

tabell 3
diagram 3

Kristinehamns andel av rikets befolkning 1810-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Kristinehamn 1836-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Kristinehamn 1800-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Kristinehamn 1800-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Kristinehamn 1800-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Kristinehamn 1650-1850

1650 392
1690 560
1730 786
1770 1174
1810 1282
1850 2056

upp

Diagram 1: Folkmängd i Kristinehamn 1650-1850

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Folkmängd i Kristinehamn 1850-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1850 2056    
1890 5933    
1930 12 434    
1950 19 123 17 332 17 332
1970 22 123 21 043 21 043
1995   19 274 21 414

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 2: Folkmängd i Kristinehamn 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Kristinehamns andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1650-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1650 0,39    
1690 0,39    
1730 0,50    
1770 0,57    
1810 0,58    
1850 0,59    
1890 0,66    
1930 0,62    
1950 0,58 0,38 0,38
1970 0,47 0,32 0,32
1995   0,26 0,29

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Kristinehamns andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1650-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Kristinehamns andel av rikets befolkning 1810-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1810 0,06    
1850 0,06    
1890 0,14    
1930 0,20    
1950 0,27 0,18 0,18
1970 0,38 0,26 0,26
1995   0,22 0,24

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Kristinehamns andel av rikets befolkning 1810-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Kristinehamn 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 230 225 5
1841-45 231 214 17
1846-50 289 244 45
1851-55 325 377 -52
1856-60 434 299 135
1861-65 467 275 192
1866-70 557 409 148
1871-75 611 404 207
1876-80 770 334 436
1881-85 717 383 334
1886-90 753 419 334
1891-95 804 480 324
1896-1900 685 446 290
1901-05 888 550 338
1906-10 1099 592 507
1911-15 988 580 408
1916-20 1047 838 209
1921-25 1046 641 405
1926-30 829 714 115
1931-35 762 707 55
1936-40 792 792 0
1941-45 1349 738 611
1946-50 1628 851 777

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Kristinehamn 1836-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Kristinehamn 1800-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1800-05     0,00
1805-10     0,31
1810-15     1,26
1815-20     2,27
1820-25     1,14
1825-30     1,26
1830-35     -0,34
1835-40 26,56 25,98 -0,18
1840-45 26,84 24,87 0,15
1845-50 33,01 27,87 2,97
1850-55 31,61 36,67 -0,02
1855-60 43,36 29,87 4,99
1860-65 35,43 20,86 2,24
1865-70 35,67 26,19 1,96
1870-75 34,16 22,59 2,20
1875-80 36,87 15,99 2,04
1880-85 28,46 15,20 0,29
1885-90 27,66 15,39 0,57
1890-95 27,10 16,18 0,16
1895-1900 21,73 14,15 0,58
1900-05 26,21 16,24 2,31
1905-10 27,84 15,00 0,91
1910-15 22,38 13,14 0,62
1915-20 22,02 17,63 3,78
1920-25 18,17 11,13 -0,30
1925-30 13,78 11,87 0,48
1930-35 12,26 11,37 0,85
1935-40 12,17 12,17 0,67
1940-45 20,06 10,97 2,40
1945-50 18,80 9,83 1,32

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Kristinehamn 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Kristinehamn 1800-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1800-05 30 0
1805-10 -126 22
1810-15 -25 81
1815-20 -21 152
1820-25 68 84
1825-30 -19 102
1830-35 57 -29
1835-40 5 -16
1840-45 17 13
1845-50 45 260
1850-55 -52 -2
1855-60 135 499
1860-65 192 295
1865-70 148 306
1870-75 207 393
1875-80 436 426
1880-85 334 72
1885-90 334 154
1890-95 324 46
1895-1900 290 182
1900-05 338 781
1905-10 507 360
1910-15 408 272
1915-20 209 1796
1920-25 405 -174
1925-30 115 288
1930-35 55 526
1935-40 0 436
1940-45 611 1617
1945-50 777 1031

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Kristinehamn 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Kristinehamn 1800-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1800-05 1400 0,43 0,00
1805-10 1430 -1,76 0,31
1810-15 1282 -0,39 1,26
1815-20 1338 -0,31 2,27
1820-25 1469 0,93 1,14
1825-30 1621 -0,23 1,26
1830-35 1704 0,67 -0,34
1835-40 1732 0,06 -0,18
1840-45 1721 0,20 0,15
1845-50 1751 0,51 2,97
1850-55 2056 -0,51 -0,02
1855-60 2002 1,35 4,99
1860-65 2636 1,46 2,24
1865-70 3123 0,95 1,96
1870-75 3577 1,16 2,20
1875-80 4177 2,09 2,04
1880-85 5039 1,33 0,29
1885-90 5445 1,23 0,57
1890-95 5933 1,09 0,16
1895-1900 6303 0,92 0,58
1900-05 6775 1,00 2,31
1905-10 7894 1,28 0,91
1910-15 8761 0,93 0,62
1915-20 9509 0,44 3,78
1920-25 11 514 0,70 -0,30
1925-30 12 031 0,19 0,48
1930-35 12 434 0,09 0,85
1935-40 13 015 0,00 0,67
1940-45 13 451 0,91 2,40
1945-50 15 679 0,99 1,32

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Kristinehamn 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp