Kristinehamns näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Kristinehamn fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Kristinehamn fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Kristinehamn fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Kristinehamn procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Kristinehamn 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Kristinehamn 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Kristinehamn fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 117 10 61 58 35 4 181 24 3 493
1835 129 7 72 27 27 17 153 2 37 471
1855 133 18 45 3 25 18 131 81 46 500

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Kristinehamn fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 23,7 2,0 12,4 11,8 7,1 0,8 36,7 4,9 0,6 100
1835 27,4 1,5 15,3 5,7 5,7 3,6 32,5 0,4 7,9 100
1855 26,6 3,6 9,0 0,6 5,0 3,6 26,2 16,2 9,2 100

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Kristinehamn fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Kristinehamn fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 39 669 144 284 239 337 334 2046
1920 179 2137 684 731 602 458   4791
1930 209 2448 828 753 827 479   5544
1940 196 2721 948 796 1233 416 52 6362
1950 126 3521 1054 959 1797 201 44 7702
1960 396 4237 1210 884 2551 190   9468

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Kristinehamn procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 1,9 32,7 7,0 13,9 11,7 16,5 16,3 100
1920 3,7 44,6 14,3 15,3 12,6 9,6   100,1
1930 3,8 44,2 14,9 13,6 14,9 8,6   100
1940 3,1 42,8 14,9 12,5 19,4 6,5 0,8 100
1950 1,6 45,7 13,7 12,4 23,3 2,6 0,6 99,9
1960 4,2 44,7 12,8 9,3 26,9 2,0   99,9

upp

Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Kristinehamn procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Kristinehamn 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805 0,66 1,88 0,33 2,40 1,26 0,11
1835 0,71 1,47 0,43 1,86 0,17 2,19
1855 0,71 0,67 0,51 1,78 1,86 2,97

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Kristinehamn 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Kristinehamn 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 0,87 0,74 1,06 0,85 0,98
1920 0,97 0,74 1,43 1,12 0,95
1930 1,01 0,88 1,32 0,86 0,95
1950 1,00 0,84 1,28 1,02 1,00
1960 0,95 0,87 1,11 1,02 1,18

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Kristinehamn 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp