Kristinehamns kommunala val 1919-2010

Mandatfördelning i Kristinehamns stadsfullmäktige 1919-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Kristinehamns kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Kristinehamns stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Kristinehamns kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Kristinehamns stadsfullmäktige 1919-1966

  H/M L/Fp Bf/C S V/K Total
1919 12 10 14 36
1920 13 10 13 36
1922-23 10 8 16 2 36
1926-27 9 9 18 36
1930-31 8 8 20 36
1934-35 8 7 19 2 36
1938 6 7 23 36
1942 6 7 22 1 36
1946 5 8 19 4 36
1950 4 12 23 1 40
1954 6 10 22 2 40
1958 8 7 1 22 2 40
1962 7 7 2 22 2 40
1966 7 7 3 20 3 40

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Kristinehamns stadsfullmäktige 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Kristinehamns kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt I Övriga ingår
1970 5 8 8 1 25 2 49  
1973 6 6 10 1 23 3 49  
1976 6 6 11 1 23 2 49  
1979 7 6 8 1 24 3 49  
1982 9 4 7 1 26 2 49  
1985 8 8 5 1 24 3 49  
1988 7 9 5 1 2 22 3 49  
1991 8 7 5 3 1 19 3 3 49 Nyd
1994 7 5 4 2 2 25 4 49  
1998 8 4 4 4 2 19 8 49  
2002 8 6 7 4 2 16 5 1 49 Sd
2006 12 2 4 1 1 14 3 4 41 SD (1), SJW (3)
2010 11 2 5 1 2 16 3 1 41 Sd

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Kristinehamns kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Kristinehamns stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

  Borg S S+K
1919 22 14 14
1920 13 13 13
1922-23 18 16 18
1926-27 18 18 18
1930-31 16 20 20
1934-35 15 19 21
1938 13 23 23
1942 13 22 23
1946 13 19 23
1950 16 23 24
1954 16 22 24
1958 16 22 24
1962 16 22 24
1966 17 20 23

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Kristinehamns stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Kristinehamns kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 22 25 27
1973 23 23 26
1976 24 23 25
1979 22 24 27
1982 21 26 28
1985 22 24 27
1988 22 22 25
1991 23 19 22 3
1994 18 25 29
1998 20 19 27
2002 25 16 21 1
2006 19 14 17 5
2010 19 16 19 3

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Kristinehamns kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp